EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


02.02.2018

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – pośrednictwo pracy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Aktywni od dziś ! (woj. mazowieckie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – Pośrednictwo pracy.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania10.01.2018

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – sala

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Aktywni od dziś ! (woj. mazowieckie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI - najem sali.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytaniaAKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKTYWNI OD DZIŚ! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020. DOFINANSOWANIE Z UE 943,279 49 ZŁ