EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


UCZESTNICY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do 86 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckiego z powiatów:

 • płockiego:
  z gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Staroźreby, Wyszogród
 • ciechanowskiego:
  z gmin: Gołymin-Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk
 • gostynińskiego:
  z gmin: Gostynin (gmina wiejska i miejska), Sanniki, Pacyna, Szczawin Kościelny
 • mławskiego:
  z gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo
 • żuromińskiego:
  z gmin: Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin, Kuczbork-Osada
 • sierpeckiego:
  z gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc (gmina wiejska i miejska), Szczutowo, Zawidz
 • płońskiego:
  z gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Naruszewo, Płońsk (gmina miejska i wiejska), Raciąż (gmina wiejska i miejska), Sochocin, Nowe Miasto.

Uczestnikiem/czką projektu jest osoba niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin poniżej progu defaworyzacji podregionu ciechanowskiego i płockiego województwa mazowieckiego zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ponadto wpisująca się w minimum jedną z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnościami (lekki lub umiarkowany stopień)
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy,
 • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12.03.2014 r. o pomocy społecznej,
 • osoba o której mowa w art. 1 ust. 2 z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • osoba korzystająca z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)


APLIKUJ DO PROJEKTU

AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKTYWNI OD DZIŚ! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020. DOFINANSOWANIE Z UE 943,279 49 ZŁ