EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


Centra Informacji Europejskiej na Ukrainie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Już wkrótce otwieramy kolejne centra informacji europejskiej na Ukrainie. Pierwsze takie centrum powstało w Łucku, niedługo będą one działać również w Winnicy oraz w Żytomierzu. Centra zostaną otwarte w ramach projektu „Razem w Europie” wspieranego przez Polsko- Kanadyjską Współpracę Rozwojową oraz Ministerstwo Spraw zagranicznych RP. Jednym z działań projektów jest też otwarcie piętnastu szkolnych klubów europejskich na Ukrainie oraz organizacja Olimpiady Europejskiej dla członków klubów.

Projekt „Razem w Europie” przekazuje polskie doświadczenia integracji europejskiej na Ukrainę. Głównym celem projektu jest promocja procesów integracji europejskiej na Ukrainie poprzez zapoznanie wspólnot lokalnych z problematyką UE, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat Europy, zwłaszcza młodego pokolenia.

Projekt składa się z kilku działań podzielonych na dwie części tematyczne. W części informacyjnej zaplanowaliśmy otwarcie kolejnych Centrów Informacji Europejskiej na Ukrainie - w Winnicy i na Żytomierszczyźnie oraz stworzenie przestrzeni informacyjnej dla rozwoju inicjatyw eurointegracyjnych - strona internetowa „Euromix” (wraz z elektronicznym biuletynem informacyjnym).

Część programowa to przeprowadzenie kolejnych działań na rzecz wspólnot lokalnych. Jest to między innymi utworzenie piętnastu szkolnych klubów europejskich (SKE) w ww. regionach oraz przeszkolenie koordynatorów SKE, a także przeprowadzenie „Olimpiady Europejskiej” wśród członków SKE.

Działania te pozwolą na zapoznanie młodzieży z procesami poszerzania UE oraz wypracowanie metod i sposobów informowania o UE na Ukrainie. Wszystko to w konsekwencji ma na celu ożywienie aktywności społecznej, zaanimowanie działalności obywatelskiej.

Projekt wspierany jest przez
Polsko - Kanadyjską Współpracę Rozwojową
oraz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP


Centra Informacji Europejskiej na Ukrainie :
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ