EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWO PROJEKCIE

Projekt „Droga do wolności - bohaterowie walk o niepodległość Polski na Lubelszczyźnie „ o charakterze kulturalnoedukacyjnym, ma na celu włączenie mieszkańców ziemi lubelskiej do świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokona się to poprzez zaproszenie do udziału mieszkańców województwa lubelskiego, a w szczególności młodzieży do udziału w plenerowej inscenizacji obozowiska powstańców styczniowych oraz z okazji 155 rocznicy Powstania Styczniowego i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach projektu zostanie przygotowana także wystawa „Karol Ziemski bohater z naszych ziem”. Do rodzinnego świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zostaną zaproszone także całe rodziny, które zbiorą się na Rodzinnym Śpiewaniu Patriotycznym. Młodzież będzie miała szansę zapoznać się lepiej z historią regionu poprzez udział w warsztatach gdzie przy pomocy przygotowanych na ten cel gier planszowych.

wrzesień 2018r. Lublin Inscenizacja
z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego
i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Inscenizacja z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była skierowana głównie do młodzieży szkolnej w wieku 12-18 lat, jednak goście dopisali nader licznie i wśród nich znaleźli się wszyscy zainteresowani historią Polski i lokalną.

Głównym założeniem przedstawienia było ukazanie młodym ludziom walk narodowowyzwoleńczych podejmowanych przez, niejednokrotnie, rówieśników dzisiejszych licealistów oraz promocja pielęgnowania wiedzy i doświadczenia na temat walk o niepodległość Polski. Nauka przez doświadczenie z pewnością ma szansę pozytywnie wpłynąć na młodzież i ich poczucie patriotyzmu, tożsamości narodowej i regionalnej.

RELACJA Z INSCENIZACJIwrzesień 2018r. Lublin Zaproszenie na inscenizację z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza na historyczne widowisko plenerowe „Droga do wolności. Bohaterowie walk o niepodległość na Lubelszczyźnie”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 25.09.2018 r. w miejscowości Nowy Staw koło Lublina.

WIĘCEJ INFORMACJI O INSCENIZACJImaj 2018r. Lublin Otwarcie wystawy
„Karol Ziemski bohater z naszych ziem”
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W sobotę 23.06.2018 r., w Domu Nasutów, otwarto wystawę pt. „Karol Ziemski bohater z naszych ziem”. Otwarcia dokonał Sergiusz Kieruzel, były Prezes Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

Wystawa jest poświęcona wybitnemu synowi ziemi lubelskiej, urodzonemu pod koniec XIX wieku w dworku rządcy w Nasutowie, gen. Karolowi Ziemskiemu. Był on strategiem, wykładowcą w Wyższej Szkoły Wojennej, wychowawcą kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej oraz autorem wielu opracowań naukowych i podręczników wojskowości. Na jej otwarcie przybyli m.in. przedstawiciele społeczności lokalnej oraz mieszkańcy Lublina.

Wystawę można oglądać w Domu Nasutów do 15.07.2018 r., w godzinach 9:00 – 16:00. Powstanie wystawy dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

Specjalne podziękowania kierujemy do osób, które przyczyniły się do realizacji tego wydarzenia, mianowicie: Joanny Ziemskiej, Grażyny Gliwki, Andrzeja Nowickiego, Grzegorza Sztala, Roberta Polaka, Muzeum „Znaki Czasu”, PRSH 3 Brygady Legionów, Domu Nasutów.

Autorami zdjęć, które wykorzystano w czasie wystawy są: Piotr Apolinarski, Aleksander Wolak, Maria Nowicka. Ponadto zdjęcia pozyskano z: Archiwum Rodziny Ziemskich, Zbiorów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, Archiwum Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, Fototeki Fundacji Niepodległości, a także Zbiorów Parafii NMP Królowej Polski w Nasutowie.

Autorem scenariusza jest Sergiusz Kieruzel, a za przygotowanie projektu graficznego odpowiadała Anna Barbara Brzozowiec.Kalendarium działań


2018-05-27 Inscenizacja obozowiska powstańczego w Lublinie.
2018-06-23
2018-07-15
Otwarcie wystawy "Karol Ziemski bohater z naszych ziem" w Domu Nasutów.
2018-09-25
2018-09-25
Inscenizacja z okazji 155 rocznicy Powstania Styczniowego
i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w miejscowości Nowy Staw.
2018-09-26
2018-10-31
Realizacja warsztatów dla młodzieży szkolnej.
2018-11-11
2018-11-11
Rodzinne Śpiewanie Patriotyczne w Domu Nasutów
2018-11-20 Zakończenie projektu.


Generał Karol Ziemski ps. "Wachnowski"


Karol Jan Ziemski ps. „Wachnowski”, urodzony 27 maja 1895 we wsi Nasutów, pow. Lubartów, zm. 17 stycznia 1974 w Londynie. Generał brygady Wojska Polskiego. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, uczestnik wojny obronnej 1939.

Od 1940 w konspiracji, oficer Komendy Głównej AK. Zastępca dowódcy Okręgu Warszawskiego AK. Uczestnik powstania warszawskiego, dowódca Grupy „Północ” broniącej Starego Miasta. Zastępca dowódcy Warszawskiego Korpusu Armii krajowej. Po wojnie na emigracji, działacz organizacji kombatanckich.

Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych (po raz 1 i 2 w 1921, po raz trzeci 28 września 1944). W 1921 oznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari. W 1925 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, zaś w 1937 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Kontakt

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155


Dofinansowano ze środków Programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2021
w ramach programu dotacyjnego Niepodległa