EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWHISTORYCZNE WIDOWISKO PLENEROWE

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw 25.09.2018 r. w miejscowości Nowy Staw koło Lublina zorganizowała historyczne widowisko plenerowe „Droga do wolności. Bohaterowie walk o niepodległość na Lubelszczyźnie”.

wrzesień 2018r. Lublin - Nasutów Inscenizacja
z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego
i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Inscenizacja z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była skierowana głównie do młodzieży szkolnej w wieku 12-18 lat, jednak goście dopisali nader licznie i wśród nich znaleźli się wszyscy zainteresowani historią Polski i lokalną.

Głównym założeniem przedstawienia było ukazanie młodym ludziom walk narodowowyzwoleńczych podejmowanych przez, niejednokrotnie, rówieśników dzisiejszych licealistów oraz promocja pielęgnowania wiedzy i doświadczenia na temat walk o niepodległość Polski. Nauka przez doświadczenie z pewnością ma szansę pozytywnie wpłynąć na młodzież i ich poczucie patriotyzmu, tożsamości narodowej i regionalnej.

Inscenizacja była integralną częścią projektu o tej samej nazwie, który ma na celu włączenie mieszkańców ziemi lubelskiej w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości. Główny nacisk położony jest na wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym, stanowiącym ważny element w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Poprzez zaplanowane w projekcie działania dążymy do upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym, a konkretnie w województwie lubelskim.

fotorelacja z wydarzeniaZdjęcia: Olek Wolak


Kontakt

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155


Dofinansowano ze środków Programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2021
w ramach programu dotacyjnego Niepodległa