EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWHISTORYCZNE WIDOWISKO PLENEROWE

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza na historyczne widowisko plenerowe „Droga do wolności. Bohaterowie walk o niepodległość na Lubelszczyźnie”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 25.09.2018 r. w miejscowości Nowy Staw koło Lublina.

wrzesień 2018r. Lublin Inscenizacja z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Inscenizacja z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest skierowana głównie do młodzieży szkolnej w wieku 12-18 lat, jednak zapraszamy do udziału w niej wszystkich zainteresowanych historią Polski i lokalną. Głównym założeniem przedstawienia jest ukazanie młodym ludziom walk narodowowyzwoleńczych podejmowanych przez, niejednokrotnie, rówieśników dzisiejszych licealistów oraz promocja pielęgnowania wiedzy i doświadczenia na temat walk o niepodległość Polski. Nauka przez doświadczenie z pewnością ma szansę pozytywnie wpłynąć na młodzież i ich poczucie patriotyzmu, tożsamości narodowej i regionalnej.

Inscenizacja jest integralną częścią projektu o tej samej nazwie, który ma na celu włączenie mieszkańców ziemi lubelskiej w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości. Główny nacisk położony jest na wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym, stanowiącym ważny element w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Poprzez zaplanowane w projekcie działania dążymy do upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym, a konkretnie w województwie lubelskim.

Program wydarzenia

9.45
Zbiórka pocztów sztandarowych
10.00
Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych powstańców przy mogile Powstańców Styczniowych w Nowym Stawie k/Lublina
11:15
Apel poległych i salwa honorowa
11.45
Inscenizacja pod patronatem Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego „Droga do wolności. Bohaterowie walk o niepodległość na Lubelszczyźnie”
12.30
Powstańcza kuchnia polowa – poczęstunek dla uczestników wydarzenia

W razie pytań, osobą do kontaktu pozostaje Aneta Szczykutowicz, a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl; tel. 507 112 228.Kontakt

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155


Dofinansowano ze środków Programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2021
w ramach programu dotacyjnego Niepodległa