EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


11 stycznia 2018r. Ostatnie grupy językowe uczestniczą w nauce języka angielskiego – zakończenie rekrutacji i zapisów.

Z końcem roku już wszystkie grupy rozpoczęły darmowy udział w kursie języka angielskiego. Tym samym rekrutacja zakończyła się i nie mamy już wolnych miejsc. Ostatnie grupy odbywają zajęcia. Przed nimi egzamin wewnętrzny, a także zewnętrzny z uzyskaniem certyfikatu TGLS. Poprzedni kursanci zakończyli udział w projekcie z pozytywnymi rezultatami.

Gratulujemy i pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia !


10 października 2017r. Kolejne grupy kończą kurs
i przystępują do certyfikowanych egzaminów.

Z końcem września już ponad 115 osób ukończyło udział w projekcie Zaprzyjaźnij się z językiem! z pozytywnym wynikiem. Po zdanym egzaminie Uczestnicy otrzymali Certyfikaty TGLS honorowane na międzynarodowym rynku pracy. W najbliższym czasie kolejne osoby ukończą kurs i podejdą do egzaminów.

Wszystkim kursantom życzymy powodzenia!


31 lipca 2017r. Rzeszów Egzaminy certyfikowane w pierwszych grupach kursu języka angielskiego.

W lipcu odbyły się pierwsze egzaminy końcowe. Po ukończeniu kursu języka angielskiego każdy uczestnik zobligowany jest do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TGLS. Na koniec udziału w projekcie uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat TGLS.

Wszystkim kursantom życzymy powodzenia
i zapraszamy kolejne osoby do zapisów!


27 czerwca 2017 Rzeszów Pierwsze grupy kończą kurs języka angielskiego.

Cały czas trwa nabór na darmowe kursy języka angielskiego na Podkarpaciu. Pierwsze grupy już zakończyły darmową naukę i niebawem przystąpią do egzaminów certyfikowanych. Sprawdzana będzie umiejętność mówienia, czytania pisania, a także słuchania.


30. maja 2017 Rzeszów Na Podkarpaciu trwa darmowa nauka języka angielskiego!

Już ponad 160 osób korzysta z bezpłatnej nauki języka angielskiego w ramach projektu „Zaprzyjaźnij się z językiem!”
Kursy odbywają się głównie w Rzeszowie, ale także na terenie Haczowa, Iskrzyni, Przeworska, Kańczugi, Zagórza.
Uczestnicy nabywają podczas zajęć podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomach A1 lub A2.
Zdecydowana większość naszych kursantów to osoby w wieku 50+.
Cały czas prowadzimy rekrutacje, trwa nabór na bezpłatne kursy języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!


1 luty 2017, Rzeszów Trwa rekrutacja do projektu!

Rozpoczęliśmy nabór na bezpłatne kursy języka angielskiego dla początkujących w ramach projektu: „Zaprzyjaźnij się z językiem!” Więcej informacji pod numerem telefonu: 576-325-861 lub w biurze projektu w Rzeszowie w godz. 9 – 15 , ul. Kopernika 1, piętro 5, pokój 52.

ZAPRASZAMY!!


2017r., Rzeszów Zaprzyjaźnij się z językiem

Rozpoczynamy realizacje projektu "Zaprzyjaźnij się z językiem".

OFERUJEMY:

kurs języka angielskiego – 120 godzin
materiały szkoleniowe (podręcznik + ćwiczenia)
honorowany na międzynarodowym rynku pracy certyfikat TOEIC

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w dziale: DO POBRANIA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI

powiekszenie
TOEIC

(wymowa /toik/; ang. Test of English for International Communication) - certyfikaty znajomości języka angielskiego w środowisku pracy wydawane przez Educational Testing Service (ETS). Sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim od A1 do C1, według skali Rady Europy - Poziom biegłości językowej (stopień znajomości języka obcego danej osoby w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu).

O PROJEKCIE

Projekt „Zaprzyjaźnij się z językiem!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

CELE

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród 240 osób w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne), pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu z j. Angielskiego TOEIC znanego i honorowanego na międzynarodowym rynku pracy.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 240 osób (120 kobiet i 120 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z języka angielskiego, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • 120 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 lub A2),
  • materiały szkoleniowe (podręcznik + ćwiczenia),
  • honorowany na międzynarodowym rynku pracy certyfikat TOEIC

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.02.2017r. do 31.03.2018r.


PROMOCJA PROJEKTU
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM!

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Dofinansowanie projektu z UE: 406 864,20 zł.


www.rpo.podkarpackie.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie