EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE

13.06.2018

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do składania ofert - pośrednik pracy

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Młodość szansą!" (woj. świętokrzyskie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI - pośrednictwo pracy.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania


25.05.2018

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – doradca zawodowy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Młodość szansą! (woj. świętokrzyskie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – doradztwo zawodowe.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania


PROJEKT "MŁODOŚĆ SZANSĄ!"

REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 991 264,37 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 835 437,61 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl