EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Maj 2018, Kielce Rekrutacja na szkolenie Pracownik administracyjno - biurowy zakończona.

Informujemy, że rekrutacja I grupy na szkolenie z zakresu Pracownik administracyjno - biurowy została zakończona. Trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do grupy II. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu


Kwiecień 2018, Kielce Rozpoczynamy rekrutację do Projektu

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu "Młodość szansą!" - podnieś z nami swoje kwalifikacje i zdobądź doświadczenie zawodowe.

Jeśli masz od 18 do 29 lat, jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, nie uczysz się w trybie dziennym, ani nie kształcisz i mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego zgłoś się do nas już dziś. Skorzystaj bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego oraz trzy miesięcznych staży.


Oferujemy szkolenia w zakresie:

1. Handlowiec (120 h.)
- poznasz m.in. profesjonalne techniki sprzedaży, dowiesz się, w jaki sposób zrobić profesjonalne prezentacje handlowe, poznasz podstawowe techniki perswazji oraz negocjacji.

2. Programowanie (120 h.)
- poznasz podstawową terminologię programistyczną, sposoby zapisu algorytmów obliczeniowych i tekstowych, jednostki informacji oraz typy danych wykorzystywanych w programowaniu;

3. Grafika komputerowa (120 h.)
- nauczysz się tworzyć i edytować obrazy rastrowe oraz wektorowe; dowiesz się w jaki sposób przygotować grafikę do publikacji; zapoznasz się z przetwarzaniem wsadowym oraz automatyzacją procesu przetwarzania obrazu;

4. Pracownik obsługi biurowej (120h.)
- zapoznasz się z zasadami organizacji pracy w biurze, dowiesz się w jaki sposób przekazywać informację oraz dokumentacje pracownikom biura; poznasz podstawowe zasady obsługi interesariuszy oraz prowadzenia plac i kadr;WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Projekt "Młodość szansą!" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 OŚ. Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałanie 1.2.1. Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

CELE

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u osób młodych pozostających bez pracy (biernych zawodowo lub bezrobotnych), nieuczących się ani nie szkolących się, zamieszkujących województwo świętokrzyskie przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia do marca 2019.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 78 osób (51 kobiet oraz 27 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które nie posiadają zatrudnienia (są bierne zawodowo lub bezrobotne), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkują województwo świętokrzyskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • catering,
  • materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany jest w terminie
01.04.2018r. do 31.03.2019r.
PROMOCJA PROJEKTU

Materiały promocyjne projektu
PROJEKT "MŁODOŚĆ SZANSĄ!"

REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 991 264,37 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 835 437,61 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl