EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


24.08.2017r. Rzeszów

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/PS/D/2017

Rozeznanie rynku dotyczy oferty w zakresie przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego w województwie podkarpackim , w powiatach brzozowskim, leskim, bieszczadzkim i przemyskim ziemskim.
W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania


24.08.2017r. Rzeszów

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/R/D/2017

Rozeznanie rynku dotyczy oferty w zakresie przeprowadzenia poradnictwa prawnego w województwie podkarpackim , w powiatach brzozowskim, leskim, bieszczadzkim i przemyskim ziemskim.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania


02.08.2017r. Rzeszów

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/D/S/2017

Rozeznanie rynku dotyczy oferty w zakresie wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia w województwie podkarpackim , w powiatach brzozowskim, leskim, bieszczadzkim i przemyskim ziemskim doradztwa indywidualnego i grupowego.
W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania


02.08.2017r. Rzeszów

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/D/D/2017

Rozeznanie rynku dotyczy oferty w zakresie przeprowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego w województwie podkarpackim , w powiatach brzozowskim, leskim, bieszczadzkim i przemyskim ziemskim.
W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania

PROJEKT "DROGOWSKAZ"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 284 414,72 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 091 752,51 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.