EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


11 stycznia 2018r. Staże zawodowe w pierwszych grupach szkoleniowych.

Po ukończonych szkoleniach zawodowych (technik sprzedaży i pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa) Uczestnicy projektu Drogowskaz w powiecie brzozowskim rozpoczęli staże zawodowe. Staże trwać będą 3 miesiące. Kolejna grupa w Brzozowie – pracownik gospodarczy - rozpoczęła aktywizację zawodową indywidualną i grupową. Przed szkoleniami zawodowymi i stażami Uczestnicy będą nabywać umiejętności redagowania listów motywacyjnych i Cv a także uczyć się poprawnej prezentacji przed pracodawcą.

Zapraszamy kolejne osoby do kontaktu i zapisów. Rekrutację prowadzimy teraz głównie na teranie powiatu przemyskiego ziemskiego, bieszczadzkiego i leskiego. Formularze można składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres naszego biura przy ulicy Kopernika 1 pokój 52, 39-959 Rzeszów.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 576 325 861


10 października 2017r. Warsztaty grupowe kompetencji społecznych w pierwszych grupach

Po ukończonych spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem i radcą prawnym Uczestnicy projektu Drogowskaz w powiecie brzozowskim odbywają warsztaty grupowe o tematyce umiejętności interpersonalnych, stresu i agresji. Kolejno odbędą się warsztaty aktywizacji zawodowej, a następnie szkolenia zawodowe w zawodzie Technik sprzedaży – Gr. 1 i pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa – Gr. 2.

Zapraszamy kolejne osoby do kontaktu i zapisów. Formularze można składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres naszego biura przy ulicy Kopernika 1 pokój 52, 39-959 Rzeszów.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 576 325 861


31 lipca 2017r. Rzeszów Tworzymy pierwsze grupy szkoleniowe

W lipcu zgłosiły się do nas kolejne osoby zainteresowane udziałem w projekcie.
Ok. 30 osób z powiatu brzozowskiego spełnia warunki i jest gotowa aby rozpocząć uczestnictwo w działaniach projektu. Zapraszamy kolejne osoby do kontaktu i zapisów. Formularze można składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres naszego biura przy ulicy Kopernika 1 pokój 52, 39-959 Rzeszów.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 576 325 861


27 czerwca 2017r. Rzeszów Pierwsze zgłoszenia i zapisy

Od maja napływają do nas zgłoszenia i zapisy do udziału w projekcie Drogowskaz. Zapraszamy kolejne osoby do kontaktu i zapisów. Formularze można składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres naszego biura przy ulicy Kopernika 1 pokój 52, 39-959 Rzeszów. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 576 325 861


4 Maja 2017, Rzeszów Trwa rekrutacja do projektu!

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
Weź udział w bezpłatnym projekcie „Drogowskaz”

Zachęcamy do udziału mieszkańców z powiatów:
przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski i leski.

Jakie korzyści płynął z udziału w projekcie? ...

o tym można dowiedziec się w części "O PROJEKCIE"

Kto kwalifikuje się do projektu? ...

o tym można dowiedziec się w części "UCZESTNICY"

Jak zgłosić się do projektu? ...

o tym można dowiedziec się w części "REKRUTACJA"WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Projekt „Drogowskaz” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

CELE

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno zawodowej u 80 osób (54 kobiet, 26 mężczyzn) niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski, leski, poprzez kompletny program integracji społecznej.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 80 osób (54 kobiet i 26 mężczyzn) niezatrudnionych biernych zawodowo lub bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jeden z powiatów: przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski, leski, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch z kategorii:

  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej,
  • osoby niesamodzielne,
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem społ. z dostępu do mieszkań,
  • osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ust. z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe,

Projekt realizowany jest w terminie
01.05.2017r. do 30.04.2018r.


PROMOCJA PROJEKTU
PROJEKT "DROGOWSKAZ"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 284 414,72 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 091 752,51 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.