EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


harmonogramy dyżurów
Trenera zatrudnienia wspomaganego dla osób Niepełnosprawnych.HARMONGORAM PRACY
LISTOPAD 2017 r.


Dzień

godz

Opis zadań

1 Listopada  2017 r.

dzień wolny ustawowo

2 Listopada 2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

3 Listopada  2017 r.

-

-

4 Listopada  2017 r.

-

Sobota

5 Listopada  2017 r.

-

Niedziela

6 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

7 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

8 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

9 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

10 Listopada  2017 r.

-

-

11 Listopada  2017 r.

-

Sobota

12 Listopada  2017 r.

-

Niedziela

13 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

14 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

15 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

16 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

17 Listopada  2017 r.

-

18 Listopada  2017 r.

-

Sobota

19 Listopada  2017 r.

-

Niedziela

20 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

21 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

22 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

23 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

24 Listopada  2017 r.

-

-

25 Listopada  2017 r.

-

Sobota

26 Listopada  2017 r.

-

Niedziela

27 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

28 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

29 Listopada  2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

30 Listopada  2017 r.

HARMONGORAM PRACY
GRUDZIEŃ 2017 r.


Dzień

godz

Opis zadań

1. Grudnia 2017 r.

-

-

2. Grudnia 2017 r.

Sobota

3. Grudnia 2017 r.

Niedziela

4. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

5. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

6. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

7. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

8. Grudnia 2017 r.

-

-

9. Grudnia 2017 r.

Sobota

10. Grudnia 2017 r.

Niedziela

11. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

12. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

13. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

14. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

15. Grudnia 2017 r.

-

-

16. Grudnia 2017 r.

Sobota

17. Grudnia 2017 r.

Niedziela

18. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

19. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Dyżur

20. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

21. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

22. Grudnia 2017 r.

-

-

23. Grudnia 2017 r.

-

Sobota

24. Grudnia 2017 r.

-

Niedziela

25. Grudnia 2017 r.

-

dzień wolny ustawowo

26. Grudnia 2017 r.

-

dzień wolny ustawowo

27. Grudnia 2017 r.

8.00-16.00

Praca w terenie

28. Grudnia 2017 r.

8.00-12.00

Praca w terenie

29. Grudnia 2017 r.

-

-

30. Grudnia 2017 r.

31. Grudnia 2017 r.
AKTYWNI OD DZIŚ!

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Partnerem projektu jest INSPIRES SP. Z O. O.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działania 11.1 Aktywne włączenie
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 271,25 PLN