EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


REKRUTACJA DO PROJEKTU


Zasady rekrutacji do projektu

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,,aktywni” zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Aplikuj do projektu

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura Lidera projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
ul. 3 Maja 18/5a, Lublin
lub
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)
do biura przy ul. Krakowskie Przedmieście 28, Lublin
(biuro bez barier architektonicznych)

oraz do biura Partnera projektu
Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy StawEuropejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy StawSTOWARZYSZENIE AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY


PROJEKT "AKTYWNI"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 745 148,00, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 633 375,80 ZŁ