EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

BIURO PROJEKTU "Aktywni"


Adres Lidera Projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 Lublin (biuro bez barier architektonicznych)

+48 511 403 138
e-mail: eds@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/aktywni


Adres Partnera Projektu::

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY

ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów

tel: 84 696 48 80 lub 888 814 550
e-mail: saak.hrubieszow@gmail.com
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy StawEuropejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy StawSTOWARZYSZENIE AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY


PROJEKT "AKTYWNI"


W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 633 375,80 PLN