EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


20.04.2023 Punkt wsparcia i pośrednictwo pracy

Wkrótce rozpoczynąją się zajęcia dla gr 4 w ramach punktu wsparcia. O szczegółach wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.
Wkrótce też dla tej grupy będą organizowane indywidualne spotkania w ramach pośrednictwa pracy. Spotkania będą ustalane indywidualnie w celu uzgodnienia dogodnych dla Uczestników terminów.


05.04.2023 Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku w rodzinnej atmosferze oraz mnóstwo
pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Informujemy również, że w dniu 07 kwietnia 2023 (Wielki Piątek) biuro Fundacji będzie nieczynne.


17.03.2023 Pośrednictwo pracy (gr 1) i grupa wsparcia (gr 3)

Dla grupy 1 są planowane spotkania indywidualne w ramach pośrednictwa pracy. Wkrótce pośrednik pracy będzie się kontaktował z Uczestnikami w celu ustalenia dogodnych terminów spotkań.
Już niedługo rozpoczną się też zajęcia dla gr 3 w ramach punktu wsparcia. O szczegółach wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Zajęcia w ramach punktu wsparcia mają na celu m.in. naukę nowych umiejętności społecznych, zwiększenie wiary we własne możliwości oraz naukę pokonywania barier w codziennym życiu.


01.02.2023 Spotkania dla gr 2 w ramach punktu wsparcia

W lutym odbędą się kolejne spotkania dla gr 2 w ramach punktu wsparcia. O szczegółach wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
Zajęcia w ramach punktu wsparcia mają na celu m.in. naukę nowych umiejętności społecznych, zwiększenie wiary we własne możliwości oraz naukę pokonywania barier w codziennym życiu.
Przypominamy również o terminowym składaniu stażowych list obecności.


02.01.2023 Staże zawodowe

Informujemy, że z początkiem stycznia rozpoczęły 5-miesięczny staż kolejne osoby. Po każdym miesiącu Uczestnicy otrzymują stypendia stażowe.
Po zakończonym stażu Uczestnicy otrzymają opinię wystawioną przez Przyjmującego na staż oraz zaświadczenie o ukończonym stażu.
Informujemy również, że w styczniu planowane jest spotkanie w ramach punktu wsparcia dla gr. 2.
O szczegółach każdego z Uczestników poinformujemy telefonicznie.


23.12.2022 Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zespół Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i spokoju.


10.12.2022 Staże zawodowe

W grudniu kolejne osoby rozpoczęły 5 miesięczne staże zawodowe.
Po każdym miesiącu Uczestnicy otrzymują stypendia stażowe.


08.11.2022 Staże zawodowe

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym pierwsza grupa uczestników projektu rozpoczęła udział w 5-miesięcznych stażach zawodowych.


14.10.2022 Szkolenia zawodowe

Uczestników grupy szkoleniowej z Chełma zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym Pracownik administracyjny z elementami kadr i płac, rozpoczynamy 20.10.2022 r.
Natomiast Uczestników grupy szkoleniowej z Hrubieszowa za zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym Pracownik gospodarczy, szkolenie rozpoczynamy 21.10.2022 r.
O szczegółach każdego z Uczestników poinformujemy telefonicznie.


07.10.2022 Dwa szkolenia zawodowe

Miło nam poinformować, że w dn. 07.10.2022 ruszyły 2 szkolenia zawodowe – Recepcjonista z obsługą klienta w Hrubieszowie oraz Pracownik administracyjny z elementami kadr i płac w Lublinie. Po ukończeniu szkolenia przewidziane są 5-miesięczne staże zawodowe.


01.09.2022 Najbliższe zajęcia

Ruszają dla wszystkich grup zajęcia w ramach Treningu motywacji i kompetencji społecznych oraz z Warsztatów z poszukiwania pracy. O szczegółowym harmonogramie poinformujemy telefonicznie.


30.08.2022 Zakończyliśmy etap rekrutacji

Kolejne 8 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie i tym samym zakończyliśmy etap rekrutacji.
Uczestnicy w najbliższych dniach przystąpią do spotkań z doradcą zawodowym.


21.08.2022 Ostatnie wolne miejsca

Ostatnie wolne miejsca w projekcie „Aktywni”! Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu i do złożenia formularza zgłoszeniowego. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.


19.08.2022 Kolejna grupa rozpoczyna zajęcia

Kolejna grupa już wkrótce ruszy na zajęcia w ramach proj. „Aktywni”. Serdecznie witamy i informujemy, że będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia na spotkania z doradcą zawodowym.


08.08.2022 Witamy nowych Uczestników projektu

Witamy nowych Uczestników w projekcie „Aktywni” – już wkrótce rozpoczną spotkania z doradcą zawodowym oraz wezmą udział w treningu motywacji i kompetencji społ. oraz w warsztatach z poszukiwania pracy.


15.07.2022 Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! Nadal trwa przyjmowanie zgłoszeń! Podnieś swoje kwalifikacje oraz zdobądź doświadczenie zawodowe; zwiększ swoje szanse na rynku pracy! W trakcie projektu przewidujemy zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, treningi motywacji i kompetencji społecznych, warsztaty z poszukiwania pracy, punkt wsparcia, szkolenie zawodowe oraz staż zawodowy.


21.06.2022 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO projektu „Aktywni”

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Aktywni”. Dokumenty można znaleźć w zakładce POBIERZ
Wszystkich zainteresowanych projektem „Aktywni” zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji. DOKUMENTY REKRUTACYJNE


03.06.2022 Rekrutacja rusza 21.06.2022

Już są dostępne dokumenty rekrutacyjne do projektu „Aktywni”.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi w zakładce POBIERZ.
Szczegóły zawarte są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni”.
Informujemy, że przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych rozpoczniemy w dn. 21.06.2022.
Dokumenty złożone przed rozpoczęciem rekrutacji nie będą rozpatrywane.


CZERWIEC 2022 WKRÓTCE ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „AKTYWNI”

Projekt skierowany do 32 osób (w tym 20 kobiet)
w wieku 18 – 64 lat spełniających łącznie warunki:

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w szczególności osób korzystających z PO PŻ,
 • osób z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym/sprzężoną lub spowodowaną zaburzeniami psychicznymi).
 • osób z obszaru województwa lubelskiego.  (wg KC), w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie

FORMY WSPARCIA:

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
 • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy,
 • Szkolenie zawodowe (Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta),
 • 5- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Punkt Wsparcia.

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za formy wsparcia takie jak:
Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań, Trening motywacji i kompetencji społecznych, Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy, Szkolenie zawodowe, Staż zawodowy, Pośrednictwo Pracy, Punkt Wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.
O PROJEKCIE

Projekt „Aktywni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

CELE

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczna 32 osób (w tym 20 kobiet) z niepełnosprawnością, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej do 31.05.2023.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 32 osób (w tym 20 kobiet):

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w szczególności osób korzystających z PO PŻ,
 • osób z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym/sprzężoną lub spowodowaną zaburzeniami psychicznymi).
 • osób z obszaru województwa lubelskiego. (wg KC), w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie.

FORMY WSPARCIA

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
 • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy,
 • Szkolenie zawodowe (Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta),
 • 5- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Punkt Wsparcia.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.
Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdów,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Imienne certyfikaty potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • Catering/poczęstunek na zajęcia grupowe.


TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie

od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.


PROJEKT "AKTYWNI"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 745 148,00, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 633 375,80 ZŁ