EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


21.06.2022 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO projektu „Aktywni”

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Aktywni”. Dokumenty można znaleźć w zakładce POBIERZ
Wszystkich zainteresowanych projektem „Aktywni” zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji. DOKUMENTY REKRUTACYJNE


03.06.2022 Rekrutacja rusza 21.06.2022

Już są dostępne dokumenty rekrutacyjne do projektu „Aktywni”.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi w zakładce POBIERZ.
Szczegóły zawarte są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni”.
Informujemy, że przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych rozpoczniemy w dn. 21.06.2022.
Dokumenty złożone przed rozpoczęciem rekrutacji nie będą rozpatrywane.


CZERWIEC 2022 WKRÓTCE ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „AKTYWNI”

Projekt skierowany do 32 osób (w tym 20 kobiet)
w wieku 18 – 64 lat spełniających łącznie warunki:

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w szczególności osób korzystających z PO PŻ,
 • osób z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym/sprzężoną lub spowodowaną zaburzeniami psychicznymi).
 • osób z obszaru województwa lubelskiego.  (wg KC), w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie

FORMY WSPARCIA:

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
 • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy,
 • Szkolenie zawodowe (Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta),
 • 5- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Punkt Wsparcia.

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za formy wsparcia takie jak:
Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań, Trening motywacji i kompetencji społecznych, Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy, Szkolenie zawodowe, Staż zawodowy, Pośrednictwo Pracy, Punkt Wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.




O PROJEKCIE

Projekt „Aktywni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

CELE

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacja społeczna 32 osób (w tym 20 kobiet) z niepełnosprawnością, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej do 31.05.2023.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 32 osób (w tym 20 kobiet):

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w szczególności osób korzystających z PO PŻ,
 • osób z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym/sprzężoną lub spowodowaną zaburzeniami psychicznymi).
 • osób z obszaru województwa lubelskiego. (wg KC), w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie.

FORMY WSPARCIA

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
 • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy,
 • Szkolenie zawodowe (Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta),
 • 5- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Punkt Wsparcia.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.
Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdów,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Imienne certyfikaty potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • Catering/poczęstunek na zajęcia grupowe.


TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie

od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.






PROJEKT "AKTYWNI"


W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 633 375,80 PLN