EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W PROJEKCIE


FORMY WSPARCIA

  • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
  • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
  • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy,
  • Szkolenie zawodowe (Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta),
  • 5- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Punkt Wsparcia.
PROJEKT "AKTYWNI"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 745 148,00, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 633 375,80 ZŁ