EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W PROJEKCIE


FORMY WSPARCIA

  • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
  • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
  • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy,
  • Szkolenie zawodowe (Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta),
  • 5- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Punkt Wsparcia.
PROJEKT "AKTYWNI"


W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 633 375,80 PLN