EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

BIURO PROJEKTU


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

25-318 Kielc, ul. Sandomierska 89, p.15, piętro I


+48 727-400-872
e-mail: k.kuszewska@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/sukcesodzaraz2

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00


PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ - 2 EDYCJA"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 037 220,05 ZŁ, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 881 637,04 ZŁ

PROJEKT REALIZOWANY JEST NA POSTAWIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH,
PEŁNIĄCYM ROLĘ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.