EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


05.12.2022 ZAKOŃCZYLIŚMY
REALIZAJCĘ PROJEKTU

Szanowni Państwo,
30.11.2022r. zakończyliśmy realizację projektu „Sukces od zaraz – 2 edycja”. Wszystkim stażystom przypominamy o konieczności dostarczenia listy obecności za listopad, sprawozdania z wykonywanych obowiązków i opinii od podmiotu przyjmującego na staż, a w przypadku podjęcia zatrudnienia po zakończeniu odbywania stażu zawodowego - także kserokopii umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie
i życzymy sukcesów na ścieżce zawodowej.


15.09.2022 ŻEGNAMY KOLEJNYCH UCZESTNIKÓW!

W połowie września kolejni stażyści ukończyli 3-miesięczne staże zawodowe.
Uczestniczy otrzymali pozytywne opinie od przyjmującego na staż oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego.
Wszyscy uczestnicy dzięki zdobytemu doświadczeniu podjęli zatrudnienie.


05.09.2022 PRZEDŁUŻAMY STAŻE ZAWODOWE

W wyniku rozmów prowadzonych ze stażystami i podmiotami przyjmującymi na staż uzyskaliśmy informacje, że istnieje potrzeba wydłużenia staży zawodowych. Po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, możemy przedłużyć staże wybranym uczestnikom o 1 lub 2 miesiące. Wybór stażystów, którym przedłużymy staż zawodowy zostanie poprzedzony wnikliwą analizą sytuacji uczestnika. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę osoby odbywające staż na stanowiskach pracy, dla których okres 3 miesięcy jest zbyt krótki, aby osoba mogła zdobyć odpowiednie doświadczenie w zawodzie (np. spawacz, kucharz). Drugim kluczowym wskaźnikiem będzie możliwość zatrudnienia stażysty po skończonym stażu. Ponadto brana będzie pod uwagę również opinia trenera zatrudnienia wspieranego i pośrednika pracy.
Wydłużenie czasu trwania staży zwiększy szanse uczestników na podjęcie zatrudnienia po ich ukończeniu i tym samym przyczyni się do wzrostu ich aktywności zawodowej i społecznej. Przedłużenie stażu jest szczególnie ważne również ze względu na możliwość integracji w środowisku pracy, nabycie kompetencji społecznych, przełamanie barier związanych z problemami społecznymi.


01.09.2022 RUSZYŁY OSTATNIE STAŻE ZAWODOWE

01.09.2022r. kolejnych 8 Uczestników Projektu rozpoczęło staże zawodowe.
Staże potrwają do 30.11.2022r. Po każdym miesiącu Uczestnicy otrzymują stypendia stażowe.
Była to ostatnia tura staży realizowanych w ramach naszego projektu!


17.08.2022 ZAKOŃCZYLIŚMY ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU

Kolejne 8 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie i tym samym zakończyliśmy etap rekrutacji.
Uczestnicy w najbliższych dniach przystąpią do spotkań z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy.


05.08.2022 WZNAWIAMY REKRUTACJĘ
DO PROJEKTU!

Miło nam poinformować, iż dzięki znacznym oszczędnościom wygenerowanym w trakcie realizacji projektu, dodatkowe 8 osób będzie mogło zostać uczestnikami naszego projektu. Przyjmowanie zgłoszeń już trwa!

Jeśli spełniasz następujące wymogi: jesteś osobą w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną w MUP/PUP) lub pozostającą bez pracy, tzn. bierną zawodowo, zamieszkującą województwo świętokrzyskie, zgłoś się do nas już dziś!

Zapraszamy!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU


31.07.2022 STAŻYŚCI

W lipcu kolejnych 18 Uczestników Projektu rozpoczęło staże zawodowe.
Staże zawodowe trwają 3 miesiące, a po każdym miesiącu Uczestnicy otrzymują stypendia stażowe


27.06.2022 12 NOWYCH KUCHARZY!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na świętokrzyskim rynku pracy przybyło 12 wykwalifikowanych kucharz - to za sprawą pomyślnie zdanego egzaminu czeladniczego przez uczestniczki naszego szkolenia.
Egzamin czeladniczy odbył się w dniu 25.06.2022r. przed Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


02.06.2022 RUSZYŁO OSTATNIE SZKOLENIE

01.06 rozpoczęła się realizacja ostatniego szkolenia w ramach naszego projektu.
14 uczestniczek projektu uzyska nowe kompetencje zawodowe z zakresu SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ. Planowany termin ukończenia szkolenia to 20.06.2022r. W tym dniu również odbędzie się egzamin zewnętrzny ECCC


26.05.2022 OSTATNIE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

W najbliższych dniach cześć uczestników, która niebawem skończy staż zawodowy, otrzyma wsparcie pośrednika pracy – będzie to ich trzecie, a zarazem ostatnie spotkanie. Spotkanie będzie miało na celu zmotywowanie uczestnika do pozostania na rynku pracy oraz przeanalizowanie aktualnych ofert pracy na lokalnym rynku. Pośrednik pracy także udzieli wsparcia w przygotowaniu CV oraz listu motywacyjnego


23.05.2022 RUSZYŁO SZKOLENIE „KUCHARZ”

W dn. 23.05.2022r. 14 uczestniczek projektu rozpoczęło szkolenie zawodowe.
Zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców na lokalnym, kieleckim rynku pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami uczestniczek, jest to szkolenie w zawodzie „Kucharz”. Planowany termin ukończenia szkolenia to 11.06.2022r. Szkolenie zakończy się egzaminem czeladniczym przed Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie


05.05.2022 WITAMY NOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU!

W maju udział w projekcie rozpocznie kolejne 30 osób.
Uczestnicy w najbliższych dniach przystąpią do spotkań z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy, a następnie wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych. Ponadto uczestnicy z niepełnosprawnością przez cały okres udziału w projekcie będą pod opieką trenera zatrudnienia wspomaganego, którego zadaniem jest przede wszystkim pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy przez osoby z niepełnosprawnościami.
Serdecznie wszystkich witamy!!!


05.05.2022 NOWI UCZESTNICY PROJEKTU!

W ostatnich dniach kwietnia kolejni stażyści ukończyli 3-miesięczne staże zawodowe.
Uczestniczy otrzymali pozytywną opinie od przyjmującego na staż oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego. Wszystkie osoby, dzięki zdobytym w trakcie udziału w projekcie kwalifikacjom oraz doświadczeniu zawodowemu, podjęły zatrudnienie.


30.04.2022 STAŻYŚCI

W ostatnich dniach kwietnia kolejni stażyści ukończyli 3-miesięczne staże zawodowe.
Uczestniczy otrzymali pozytywną opinie od przyjmującego na staż oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego. Wszystkie osoby, dzięki zdobytym w trakcie udziału w projekcie kwalifikacjom oraz doświadczeniu zawodowemu, podjęły zatrudnienie.


20.04.2022 9 NOWYCH SPAWACZY!

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym 9 uczestników projektu przeszło pomyślnie egzamin kwalifikacyjny spawaczy metodą MAG-135 i tym samym uzyskało kwalifikacje zawodowe w zawodzie: spawacz. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


31.03.2022 REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO KOŃCA KWIETNIA

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Sukces od zaraz – 2 edycja” została przedłużona do 30.04.2022r.
To już ostatni moment aby wziąć udział w naszym projekcie. Obecnie rekrutujemy uczestników na szkolenia: „Kucharz” oraz „Sprzedawca internetowy”. Zostały ostatnie wolne miejsca! Szczególnie zapraszamy osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w skutek pandemii COVID-19.
Zapraszamy!


11.03.2022 SZKOLENIE ZAWODOWE

W dn. 15.03.2022r. rozpoczynamy realizację kolejnego szkolenia w ramach projektu.
Tym razem jest to szkolenie „Spawanie metodą MAG-135”. Planowy termin zakończenia szkolenia to 19.04.2022r. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym przed Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.


01.02.2022 RUSZA SZKOLENIE „PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI”

Uczestników 2 grupy szkoleniowej projektu "Sukces od zaraz – 2 edycja", zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym "pracownik ds. rachunkowości i księgowość".
Szkolenie rozpocznie się 02.02.2022r. i potrwa do 28.02.2022r. O szczegółach każdego uczestniczka/czkę poinformujemy telefonicznie. Po skończonym szkoleniu, dla wszystkich uczestników przewidziane są 3 – miesięczne staże zawodowe.


24.01.2022 ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ STAŻY ZAWODOWYCH

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym pierwsza grupa uczestników projektu rozpoczęła udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych


12.01.2022 WCIĄŻ TRWA NABÓR DO PROJEKTU

Wciąż trwa nabór do projektu „Sukces od zaraz – 2 edycja”. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zapoznania się z warunkami uczestnictwa - dokumenty dostępne w zakładce POBIERZ.
W projekcie przewiduje się uruchomienie grup szkoleniowych o tematyce Piekarz (145h), Kucharz (145h), Spawacz (145h) zakończone egzaminem czeladniczym/spawalniczym lub inne zgodne z potrzebami Uczestnika Projektu (ścieżka IPD), potrzebami lokalnego rynku pracy, a także zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców; warunkiem utworzenia grupy szkoleniowej jest zebranie min. 12 os. do grupy o danej tematyce na danym terenie.

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU


22.12.2021 ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Uczestników 1 grupy szkoleniowej projektu "Sukces od zaraz – 2 edycja", zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym "pracownik ds. rachunkowości i księgowość", rozpoczynamy 28.12.2021r.. Planowo kończymy 21.01.2022r.. O szczegółach każdego z UP poinformujemy telefonicznie.


10.11.2021 WKRÓTCE RUSZAJĄ ZAJĘCIA

Wkrótce ruszają zajęcia dla pierwszej grupy szkoleniowej projektu "Sukces od zaraz – 2 edycja".
W trakcie udziału w projekcie przewidujemy zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, udział w szkoleniu zawodowym (tematyka zgodna: z IPD, potrzebami lokalnego rynku pracy, a także zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców), a następnie staż zawodowy; wsparcie zostanie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. O szczegółowym harmonogramie poinformujemy osoby zakwalifikowane telefonicznie.


26.10.2021 REKRUTACJA TRWA

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! Przyjmowanie zgłoszeń nadal trwa! Podnieś swoje kwalifikacje oraz zdobądź doświadczenie zawodowe; zwiększ swoje szanse na rynku pracy! Wkrótce rozpoczynamy szkolenie z zakresu pracownika ds. rachunkowości i księgowości - wciąż mamy wolne miejsca do grupy szkoleniowej. Zapraszamy!


01.10.2021 ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "SUKCES OD ZARAZ - 2 EDYCJA"

Projekt skierowany jest do 70 osób (42 kobiet oraz 28 mężczyzn) w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych (niezarejestrowanych lub zarejestrowanych w MUP/PUP) lub pozostających bez pracy, tzn. biernych zawodowo (nie poszukujących) zamieszkujących województwo świętokrzyskie, w tym w szczególności do:
- Osób z niepełnosprawnościami;
- Kobiet;
- Osób o niskich kwalifikacjach (włącznie do poziomu ISCED 3),
- Osób powyżej 50 roku życia,
- Osób długotrwale bezrobotnych,
- Osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji.

Więcej informacji dotyczących projektu "Sukces od zaraz – 2 edycja” można uzyskać:
pod nr tel. 727-400-872
wysyłając wiadomość e-mail: k.kuszewska@eds-fundacja lub biurokielce@eds-fundacja.pl
osobiście w siedzibie biura:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. Sandomierska 89,
25-318 Kielce


05.09.2021 ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„SUKCES OD ZARAZ – 2 EDYCJA”!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Sukces od zaraz – 2 edycja”.
Jeśli jesteś osobą powyżej 29 r.ż., zamieszkujesz województwo świętokrzyskie, jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, a szczególnie gdy utraciłeś pracę na skutek pandemii Covid-19, zapraszamy do kontaktu!
O PROJEKCIE

Projekt „Sukces od zaraz – II edycja” realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Projekt realizowany jest na postawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

CELE

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 70 osób (w tym 42 kobiet) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza u tych którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z województwa świętokrzyskiego w terminie od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. poprzez kompleksowe wsparcie, w tym zdobycie zatrudnienia w przeciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przez 33 osoby, zdobycie zatrudnienia przez min. 44,3% Uczestników Projektu w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu projektu (do 4 tygodni) przez 34 osoby. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

DLA KOGO?

Uczestnikiem/ką projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest w wieku powyżej 29 r.ż.,
  • zamieszkuje województwo świętokrzyskie;
  • jest osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną w MUP/PUP);

lub

  • pozostaje bez pracy; tzn. jest bierna zawodowo (nie poszukuje pracy) i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;
UCZESTNICY PROJEKTU

TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie

01.10.2021r. do 30.09.2022r.


PROJEKT "SUKCES OD ZARAZ - 2 EDYCJA"


WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 037 220,05 ZŁ, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 881 637,04 ZŁ

PROJEKT REALIZOWANY JEST NA POSTAWIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH,
PEŁNIĄCYM ROLĘ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.