EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


Lublin 17.12.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU – PSYCHOLOG

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, w ramach realizacji projektu ,,Rewitalizacja ! ” RPLU.11.01.00-06-0129/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Poradnictwa psychologicznego (zajęcia indywidualne), dla grupy średnio 9 Uczestników Projektu (UP).

DO POBRANIA:

DOKUMENT PDF


Lublin 12.11.2018 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - USŁUGA CATERINGOWA

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu ,,Rewitalizacja!” RPLU.11.01.00-06-0129/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. zamówienie cateringu w postaci poczęstunku dla maksymalnie 78 osób w miejscowości Lublin. W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zapewnienia cateringu (kod CPV 55520000-1 – Usługi dostarczania poczęstunku dla 78 osób zebranych w jednej lokalizacji

DO POBRANIA:

DOKUMENT PDFLublin 06.11.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/R/2018 – DORADCA ZAWODOWY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego, w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja !” nr RPLU.11.00-IP.02-06-001/17 zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników, oraz przeprowadzenia poradnictwa zawodowego

DO POBRANIA:

DOKUMENT PDF


PROJEKT "REWITALIZACJA"Projekt pn. „Rewitalizacja!” nr RPLU.11.01.00-06-0129/17, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0129/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 871 542,69 PLN