EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE


03 kwietnia 2024r. Zapisy do projektu są nadal otwarte!

Zachęcamy do wzięcia wzięcia udziału w projekcie „Razem Możemy Więcej", którego celem jest wzrost integracji społeczno-gospodarczej ze społeczeństwem polskim u cudzoziemców, a w szczególności obywateli Ukrainy, zamieszkujących województwo lubelskie, tj. teren miasta Lublin, powiat lubelski, teren miasta Zamość, powiat zamojski, teren miasta Biała Podlaska, powiat bialski, powiat hrubieszowski, teren miasta Chełm, powiat chełmski poprzez kompleksowe wsparcie.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.


29 marca 2024r. Zajęcia z psychologiem

Informujemy, że 20 Uczestników/czek z Lublina i 10 Uczestników/czek z Hrubieszowa, w marcu kontynuowało cykliczne wsparcie z psychologiem, natomiast 10 nowych Uczestników/czek z Lublina miało okazje uczestniczyć w pierwszych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem, w ramach zadania Profilowanie potrzeb i potencjału.
Sesje te mają na celu indywidualne profilowanie potrzeb i potencjałów każdej osoby, aby skutecznie dostosować wsparcie do ich celów i aspiracji.


15 marca 2024r. Bezpłatna Szkoła dla dzieci z Ukrainy


29 lutego 2024r. kolejny nabór do projektu „Razem Możemy Więcej"

Zostały zrekrutowane kolejne 2 gr - 10 os. Uczestników/czek Projektu w Lublinie Ogłaszamy kolejny nabór do projektu „Razem Możemy Więcej", którego celem jest wzrost integracji społeczno-gospodarczej ze społeczeństwem polskim u cudzoziemców, a w szczególności obywateli Ukrainy, zamieszkujących województwo lubelskie, tj. teren miasta Lublin, powiat lubelski, teren miasta Zamość, powiat zamojski, teren miasta Biała Podlaska, powiat bialski, powiat hrubieszowski, teren miasta Chełm, powiat chełmski poprzez kompleksowe wsparcie.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.
Zapisy są nadal otwarte! Ilość miejsc w projekcie, ograniczona!
Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


28 lutego 2024r. Cykliczne wsparcie psychologiczne

Informujemy, że 10 Uczestników/czek z Lublina i 10 Uczestników/czek z Hrubieszowa, w lutym kontynuowało cykliczne wsparcie z psychologiem, natomiast 20 nowych Uczestników/czek z Lublina miało okazje uczestniczyć w pierwszych, indywidualnych spotkaniach z psychologiem, w ramach zadania Profilowanie potrzeb i potencjału.
Sesje te mają na celu indywidualne profilowanie potrzeb i potencjałów każdej osoby, aby skutecznie dostosować wsparcie do ich celów i aspiracji.


31 Stycznia 2024r. Ogłaszamy kolejny nabór do projektu

Styczeń 2024 to pierwszy miesiąc intensywnej rekrutacji i zapisów osób chętnych do udziału w projekcie. Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że nasz projekt "Razem Możemy Więcej" cieszy się dużym zainteresowaniem!
Zostały już zrekrutowane 3 gr - 10 os. Uczestników/czek Projektu w Lublinie oraz 1 gr - 10 os. Uczestników/czek Projektu w Hrubieszowie. Ogłaszamy kolejny nabór do projektu „Razem Możemy Więcej", którego celem jest wzrost integracji społeczno-gospodarczej ze społeczeństwem polskim u cudzoziemców, a w szczególności obywateli Ukrainy, zamieszkujących województwo lubelskie, tj. teren miasta Lublin, powiat lubelski, teren miasta Zamość, powiat zamojski, teren miasta Biała Podlaska, powiat bialski, powiat hrubieszowski, teren miasta Chełm, powiat chełmski poprzez kompleksowe wsparcie.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.
Zapisy są nadal otwarte!


29 Stycznia 2024r. Spotkania z Psychologiem"

Informujemy, że 20 Uczestników/czek z Lublina i 10 Uczestników/czek z Hrubieszowa miało okazje uczestniczyć w pierwszych, indywidualnych spotkaniach z Psychologiem, w ramach zadania Profilowanie potrzeb i potencjału.
Sesje te mają na celu indywidualne profilowanie potrzeb i potencjałów każdej osoby, aby skutecznie dostosować wsparcie do ich celów i aspiracji.


STYCZEŃ 2024 Rozpoczynamy rekrutację do projektu "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

Projekt skierowany jest dla 100 cudzoziemców powyżej 18 roku życia będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce (zamieszkujących województwo lubelskie, tj. teren miasta Lublin, powiat lubelski, teren miasta Zamość, powiat zamojski, teren miasta Biała Podlaska, powiat bialski, powiat hrubieszowski, teren miasta Chełm, powiat chełmski) w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
a w szczególności

 • cudzoziemcy przebywający w Polce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy (przybycie do Polski po 24.02.2022r.),
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby niepracujące,
 • osoby, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączania społecznego realizowanego
  w ramach Pr. VIII Zwiększenie spójności społecznej
  lub w ramach Pr. IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia:

 1. Profilowanie potrzeb i potencjału.
 2. Kursy języka polskiego.
 3. Szkolenia zawodowe, do wyboru:
  • sprzedawca/czyni z obsługą kasy fiskalnej,
  • obsługa programu Excel zaawansowany lub innego programu komputerowego zgodnego z potrzebami,
  • szkolenia z obsługi Social mediów/robienia zdjęć,
  • opiekun/ka os. starszej,
  • pracownik administracyjno-biurowy,
  • recepcjonista/ka z obsługą klienta.
 4. Zapewnienie niezbędnego tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi.
 5. Wparcie psychoterapeutyczne.
 6. Warsztaty „Pogadanki o kulturze i tradycjach w Polsce”, obejmujące m.in. takie tematy jak:
  • kuchnia polska,
  • muzyka,
  • film,
  • elementy najnowszej historii,
  • świąteczne tradycje i zwyczaje narodowe.

W ramach projektu zapewniamy:

 • zwroty kosztów dojazdu,
 • usługi tłumacza języka ukraińskiego,
 • kursy języka polskiego,
 • certyfikaty o ukończeniu kursu języka polskiego,
 • materiały szkoleniowe,
 • w przypadku zajęć stacjonarnych trwających w ciągu dnia min 6 godzin dydaktycznych - wyżywienie w czasie szkoleń,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,
 • warsztaty o kulturze i tradycjach w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji.

Więcej informacji dotyczących projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” można uzyskać:

  pod nr tel. 572 970 644, wysyłając wiadomość e-mail:   k.kwiatek@eds-fundacja.pl

lub osobiście w siedzibie biura:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. 3 Maja 18/5a (II piętro)
20-078 Lublin

APLIKUJ DO PROJEKTU

Informacje o możliwości aplikacji do projektu oraz dokumentów do pobrania, zamieszczone są w dziale "Rekrutacja".

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji - wersja ukraińska
РЕГЛАМЕНТ НАБОРУ ТА УЧАСТІ В ПРОЕКТІ

Formularz zgłoszeniowy

wszystko co musisz wiedzieć
o projekcie

NowyStaw

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Projekt „Razem możemy więcej” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnych Animatorów Kultury.

Projekt „Razem możemy więcej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Działanie 8.3 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (typ projektu 2) Oś Priorytetowa VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Wartość projektu: 1 125 360,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 1 069 092,00 PLN

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społeczno-gospodarczej ze społeczeństwem polskim u 100 cudzoziemców, a w szczególności obywateli Ukrainy, zamieszkujących województwo lubelskie, tj. teren miasta Lublin, powiat lubelski, teren miasta Zamość, powiat zamojski, teren miasta Biała Podlaska, powiat bialski, powiat hrubieszowski, teren miasta Chełm, powiat chełmski poprzez kompleksowe wsparcie w terminie 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
Szczegółowym celem projektu będzie:

 • wzrost integracji u 80 cudzoziemców, dzięki poprawie kompetencji językowych,
 • wzrost integracji u 80 cudzoziemców, dzięki zwiększeniu wiedzy o kulturze Polski,
 • wzrost integracji społecznej u 60 cudzoziemców, dzięki podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

NowyStaw

Dla kogo?

Projekt skierowany jest dla 100 cudzoziemców powyżej 18 roku życia będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce (zamieszkujących województwo lubelskie, tj. teren miasta Lublin, powiat lubelski, teren miasta Zamość, powiat zamojski, teren miasta Biała Podlaska, powiat bialski, powiat hrubieszowski, teren miasta Chełm, powiat chełmski) w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
a w szczególności
- cudzoziemcy przebywający w Polce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy (przybycie do Polski po 24.02.2022r.),
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
-  osoby niepracujące,
- osoby, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączania społecznego realizowanego w ramach Pr. VIII Zwiększenie spójności społecznej lub w ramach Pr. IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy.

Przewidujemy także, że do projektu będziemy przyjmować  innych cudzoziemców z Ukrainy  jednakże pierwszeństwo udziału w projekcie będzie miała w/w grupa.

Rezultatem projektu będzie:

- 60 Uczestników/-czek Projektu (36 kobiet, 24 mężczyzn), którzy uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu projektu,
- 40 Uczestników/-czek Projektu (25 kobiet, 15 mężczyzn), u których sytuacja społeczna ulegnie poprawie po opuszczeniu projektu,
- 11 Uczestników/-czek Projektu (7 kobiet, 4 mężczyzn), którzy podejmą pracę łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu projektu,
- 5 Uczestników/-czek Projektu (3 kobiet, 2 mężczyzn), którzy podejmą kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu projektu,
- 100 >Uczestników/-czek Projektu (60 kobiet, 40 mężczyzn) osób obcego pochodzenia, którzy zostaną objęci wsparciem w projekcie.

Działania w projekcie

1. Profilowanie potrzeb i potencjału.
2. Kursy języka polskiego.
3. Szkolenia zawodowe, do wyboru:

 • sprzedawca/czyni z obsługą kasy fiskalnej,
 • obsługa programu Excel zaawansowany lub innego programu komputerowego zgodnego z potrzebami,
 • szkolenia z obsługi Social mediów/robienia zdjęć,
 • opiekun/ka os. starszej,
 • pracownik administracyjno-biurowy,
 • recepcjonista/ka z obsługą klienta.

4. Zapewnienie niezbędnego tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi.
5. Wparcie psychoterapeutyczne.
6. Warsztaty „Pogadanki o kulturze i tradycjach w Polsce”, obejmujące m.in. takie tematy jak:

 • kuchnia polska,
 • muzyka,
 • film,
 • elementy najnowszej historii,
 • świąteczne tradycje i zwyczaje narodowe.

W ramach projektu zapewniamy:

 • zwroty kosztów dojazdu,
 • usługi tłumacza języka ukraińskiego,
 • kursy języka polskiego,
 • certyfikaty o ukończeniu kursu języka polskiego,
 • materiały szkoleniowe,
 • w przypadku zajęć stacjonarnych trwających w ciągu dnia min 6 godzin dydaktycznych - wyżywienie w czasie szkoleń,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,
 • warsztaty o kulturze i tradycjach w Polsce.

Rekrutacja

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie
zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły, do momentu zakwalifikowania wszystkich uczestników projektu.
W okresie 01.01.2024r.-30.06.2024r.
Rekrutacja do projektu może zostać zakończona we wcześniejszym terminie, w sytuacji gdy liczba osób przekroczy liczbę dostępnych miejsc w projekcie.
.Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biur projektu, tj. Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin lub (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) w biurze bez barier architektonicznych przy ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 Lublin oraz Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury, ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów. W biurach przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu, czynne w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:30.

Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim), musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, w miejscu wskazanym w formularzu.

Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność. Złożone w terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów.

Po zakończonej rekrutacji w danym miesiącu, zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do projektu w formie protokołu wyboru zgodnie z przyjętą punktacją w Regulaminie projektu oraz ewentualna lista rezerwowa. W sytuacji takiej samej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się oraz Ci którzy się nie zakwalifikują do udziału w projekcie zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.

Formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się poniżej.


Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji - wersja ukraińska
РЕГЛАМЕНТ НАБОРУ ТА УЧАСТІ В ПРОЕКТІ

Formularz zgłoszeniowy
Biuro projektu w Lublinie

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 572 970 644

e-mail: k.kwiatek@eds-fundacja.pl


Adres biura przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami
Punkt Informacji Projektów Europejskich Fundacji Nowy Staw
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)
ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 Lublin


Biuro projekt w Hrubieszowie

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH ANIMATORÓW KULTURY

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 37
Tel. 84 696 48 80 lub +48 888 814 550

e-mail: saak.hrubieszow@gmail.comBIURO W LUBLINIE

BIURO W HRUBIESZOWIEPROJEKT "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Działanie 8.3 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (typ projektu 2)
Oś Priorytetowa VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Wartość projektu: 1 125 360,00 PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 1 069 092,00 PLN