EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Razem możemy więcej!


Aktualności w projekcie

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • osób w wieku 15-29;
 • zamieszkujących województwo lubelskie,
 • których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Z każdym rodzajem wykształcenia.

FORMY WSPARCIA:

 • Ocena kompetencji społecznych
 • Warsztaty kompetencji społecznych „Razem możemy więcej”
 • Konkurs na mikroprojekty
 • Działalność Uczestników/czek w organizacjach pozarządowych przez 9 misięcy po 10 godzin w miesiącu
 • Wsparcie motywacyjne
 • Udział w konkursie „Grasz o staż”
 • Ponowna ocena kompetencji społecznych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.NowyStaw

Razem możemy więcej!

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizuje projekt "Razem Możemy Więcej" Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku 15-29, którzy pragną podnieść swoje kompetencje społeczne oraz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

W grupie docelowej znajdują się także osoby znajdujące się na 2 ostatnich latach danego etapu nauki oraz osoby niepełnosprawne.

WARSZTATY

Działania projektu zakładają tygodniowy warsztat dla młodzieży, w wymiarze 40 godzin (5 dni*8 godzin), mający na celu podniesienie ich kompetencji społecznych. Dzięki temu działaniu uczestnicy projektu nabędą kompetencje osobowe, interpersonalne oraz międzykulturowe.

PROJEKTY

W trakcie tego działania młodzież opracuje mikro projekty, których realizacja zaplanowana jest w organizacjach na rzecz dobra publicznego. Z tego powodu zaangażują się oni w pracę organizacji pozarządowych przez okres 9 miesięcy. Uczestnicy projektu będą mieli okazję spędzić 10 godzin miesięcznie w takiej organizacji i rozwijać swoje kompetencje społeczne. Takie zobowiązanie pomoże im nabyć umiejętności, które będą mogli wykorzystać wchodząc na rynek pracy.

KWALIFIKACJA DO PROJEKTU

By zakwalifikować się do projektu uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przejść przez poniżą ścieżkę:


NowyStaw

DZIAŁANIA PROJEKTU

 • warsztat kompetencji społecznych „Razem możemy więcej”,
 • konkurs na najlepszy mikroprojekt opracowywany przez UP w trakcie warsztatów,
 • działalność młodzieży w grupach 5 osobowych w organizacjach pozarządowych (9 miesięcy po 10 godzin w miesiącu).
 • W trakcie realizacji ostatniego działania uczestnicy otrzymują wsparcie motywacyjne w postaci okresowych spotkań z trenerem/psychologiem (6 spotkań grupowych - 5 osób).


  NowyStawZACHĘCAMY DO UDZIAŁUProjekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.


NowyStaw