EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Razem możemy więcej!


NowyStaw
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.
PROJEKT "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU 367 937,50 ZŁ W TYM DOFINANSOWANIE Z UE: 310 097,72 ZŁ

Aktualności w projekcie


12.11.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 16.11.-19.11.2021r. zostanie przeprowadzony ostatni etap projektu "Razem możemy więcej", tj. ponowna ocena w grupie z Lublina. Rozmowy z Uczestnikami, będą się odbywały w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem grup oraz psychologiem.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

28.10.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 03.11-05.11.2021r. oraz 08.11.-10.11.2021r. zostanie przeprowadzony ostatni etap projektu "Razem możemy więcej", tj. ponowna ocena w II grupach z Puław. Rozmowy z Uczestnikami, będą się odbywały w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem grup oraz psychologiem.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

14.10.2021 r.

Szanowni Państwo, Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuje że w dniu wczorajszym, tj. 13.10.2021r. wszystkie grupy biorące udział w projekcie "Razem możemy więcej" oficjalnie zakończyły Działalność w organizacjach pozarządowych.
Wszyscy Uczestnicy na zakończenie projektu, otrzymają CERTYFIKAT KOMPETECJI SPOŁECZNYCH zgodny z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015r.
Serdecznie gratulujemy!

06.09.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 01.09-02.09.2021r. odbył się ostatni etap projektu "Razem możemy więcej", tj. ponowna ocena w grupie II z Hrubieszowa. Rozmowy z Uczestnikami, odbywały się w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem grup oraz psychologiem.

26.07.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 23.07-24.07.2021r. odbył się ostatni etap projektu "Razem możemy więcej", tj. ponowna ocena w grupie I z Hrubieszowa. Rozmowy z Uczestnikami, odbywały się w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem grup oraz psychologiem.

14.05.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 18,19.05-20,21.05.2021r. zostanie przeprowadzony ostatni etap projektu "Razem możemy więcej", tj. ponowna ocena w grupie z Janowa Lubelskiego. Rozmowy z Uczestnikami, będą się odbywały w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem grup oraz psychologiem
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

20.04.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 22.04-23.04.2021r. zostanie przeprowadzony ostatni etap projektu "Razem możemy więcej", tj. ponowna ocena w grupie II z Goraja. Rozmowy z Uczestnikami, będą się odbywały w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem grup oraz psychologiem.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

13.04.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 15.04-16.04.2021r. zostanie przeprowadzony ostatni etap projektu "Razem możemy więcej", tj. ponowna ocena w grupie z Góry Puławskiej. Rozmowy z Uczestnikami, będą się odbywały w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem grup oraz psychologiem.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

23.03.2021 r.

Szanowni Państwo, , informujemy że w dniu 25.03.2021r. zostaną przeprowadzone zajęcia przygotowujące do pisania mikroprojektów w grupie z Lublina. Zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

17.03.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 22.03.2021r. zostaną przeprowadzone zajęcia przygotowujące do pisania mikroprojektów w II grupach z Puław. Zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Razem możemy więcej", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.

12.03.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 15.03.2021r. zostaną przeprowadzone zajęcia przygotowujące do pisania mikroprojektów w grupie II z Hrubieszowa. Zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

24.02.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 01.03-02.03.2021r. zostanie przeprowadzony ostatni etap projektu "Razem możemy więcej", tj. ponowna ocena w grupie I z Goraja. Rozmowy z Uczestnikami, będą się odbywały w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem grup oraz psychologiem
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

22.02.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 24.02.2021r. rozpoczną się grupowe warsztaty z kompetencji społecznych w grupie I z Puław. Warsztaty będą się odbywały w formie zdalnych zajęć na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

15.02.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 17.02.2021r. rozpoczną się grupowe warsztaty z kompetencji społecznych w grupie z Lublina. Warsztaty będą się odbywały w formie zdalnych zajęć na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

11.02.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 15.02.2021r. rozpoczną się grupowe warsztaty z kompetencji społecznych w grupie II z Puław. Warsztaty będą się odbywały w formie zdalnych zajęć na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

28.01.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 01.02.2021r. rozpoczną się grupowe warsztaty z kompetencji społecznych w grupie II z Hrubieszowa. Warsztaty będą się odbywały w formie zdalnych zajęć na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Razem możemy więcej", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.

26.01.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 28.01.2021r. zostaną przeprowadzone zajęcia przygotowujące do pisania mikroprojektów w grupie I z Hrubieszowa. Zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

25.01.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 28.01.2021r. rozpocznie się weryfikacja zewnętrzna z psychologiem w grupie II z Hrubieszowa. Rozmowy z Uczestnikami, będą się odbywały w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z psychologiem.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

22.01.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 26.01.2021r. rozpocznie się weryfikacja wewnętrzna z opiekunem grup w grupie II z Hrubieszowa. Rozmowy z Uczestnikami, będą się odbywały w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

28.12.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 30.12.2020r. rozpoczną się grupowe warsztaty z kompetencji społecznych w grupie I z Hrubieszowa. Warsztaty będą się odbywały w formie zdalnych zajęć na platformie ZOOM.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

23.12.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 29.12.2020r. zostanie przeprowadzona weryfikacja zewnętrzna z psychologiem w grupie I z Hrubieszowa. Rozmowa z Uczestnikami będzie odbywała się w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z psychologiem.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Razem możemy więcej", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.

22.12.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 28.12.2020r. zostanie przeprowadzona weryfikacja wewnętrzna z opiekunem grup w grupie I z Hrubieszowa. Z powodu przybierającej na sile w województwie lubelskim pandemii Covid-19, Beneficjent podjął decyzję o prowadzeniu zajęć w projekcie "Razem możemy więcej" w formie zdalnej. Rozmowa z Uczestnikami z Hrubieszowa, będzie odbywała się w formie indywidualnych rozmów telefonicznych z opiekunem.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie z Hrubieszowa , serdecznie gratulujemy!

14.12.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 16.12.2020r. zostanie przeprowadzona weryfikacja zewnętrzna z psychologiem w grupie z Lublina. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

02.12.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 09.12. oraz 10.12.2020r. zostanie przeprowadzona weryfikacja zewnętrzna z psychologiem w 2 grupach z Puław. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

02.12.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 07.12. oraz 08.12.2020r. zostanie przeprowadzona weryfikacja wewnętrzna z opiekunem grup w 2 grupach z Puław. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Szczegółowy grafik zajęć zostanie zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Razem możemy więcej", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu. Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie z Puław, serdecznie gratulujemy!

15.11.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo pracownicy Fundacji nadal pracują w trybie zdalnym. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail +48 507 112 228, g.chrobak@eds-fundacja.pl

20.10.2020 r.

Szanowni Państwo w związku z gwałtownie zwiększającą się liczbą zachorowań na Koronawirusa informujemy, że pracownicy Fundacji Nowy Staw i opiekun grup przechodzą na tryb pracy zdalnej. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 507 112 228 lub e-mailowo z opiekunem grup: g.chrobak@eds-fundacja.pl

10.10.2020 r.

Szanowni Państwo pozostały ostatnie miejsca aby wziąć udział w projekcie „Razem możemy więcej”. Zapraszamy serdecznie do składania formularzy rekrutacyjnych do projektu na ul. 3 maja 18/5a w Lublinie.

30.09.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że od 1.10.2020 r. Druga grupa z Goraja rozpoczyna swoją działalność i realizację mikroprojektów w organizacjach i rozwój swoich własnych kompetencji społecznych.

20.08.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że od 24.08.2020 r. do 29.08.2020 r. rozpoczynamy Warsztaty z kompetencji społecznych dla grupy z Janowa Lubelskiego w wymiarze 40h lekcyjnych. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

06.08.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że od 10.08.2020 r. Pierwsza grupa z Goraja rozpoczyna swoje działalności w organizacjach. Dziękujemy organizacjom za stworzenie miejsca do realizacji mikroprojektów przez Uczestników i Uczestniczki naszego Projektu.

05.08.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że od 08.08.2020 r. rozpoczynamy Warsztaty z kompetencji społecznych dla drugiej grup z Goraja w wymiarze 40h lekcyjnych. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

15.07.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy że od 18.07.2020 r. rozpoczynamy Warsztaty z kompetencji społecznych dla grupy z Góry Puławskiej. Warsztaty potrwają 40 h lekcyjnych. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

3.07.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że od 7.07.2020 r. rozpoczynamy Warsztaty z kompetencji społecznych dla jednej z grup z Goraja. Warsztaty potrwają do 16.07.2020 r. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

15.06.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że rekrutacja do projektu „Razem możemy więcej” nadal trwa. Zachęcamy wszystkie młode osoby w wieku 15-29 lat do przesyłania formularzy rekrutacyjnych pocztą lub wrzucanie dokumentów do naszej skrzynki pocztowej. Nie zwlekaj i sprawdź jakie korzyści wynikają z udziału w projekcie sprawdź w zakładce: O PROJEKCIE.

12.06.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że w dniach 15.06.2020 r. ,16.06.2020 r. oraz w dniach 18-19.06.2020 r. zostanie przeprowadzona weryfikacja zewnętrzna z psychologiem w 2 grupach w Goraju. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa

4.06.2020 r.

Szanowni Państwo w ramach projektu „Razem możemy więcej” w dniach 8.06.2020 r., 9.06.2020 r. oraz 10.06.2020 r. i 12.06.2020 r. zostaną przeprowadzone zajęcia w ramach weryfikacji wewnętrznej z opiekunem projektu dla 2 grup z Goraja. Wszystkie spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa

30.04.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że w związku z przypadającym na dzień 1 maja 2020 r. Świętem Pracy biuro projektu będzie zamknięte.

6.04.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że rekrutacja do projektu „Razem możemy więcej” nadal trwa mimo problemów wynikających z obecną sytuacją pandemiczną. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu Fundacji na ul. 3 maja 18/5a w Lublinie poprzez wysyłkę pocztową lub umieszczenie dokumentów bezpośrednio do skrzynki.

13.03.2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z powodu Pandemii Koronawirusa i wzrostu zachorowań w Polsce pracownicy Fundacji i projektu „Razem możemy więcej” przeszli w tryb pracy zdalnej.

9.03.2020 r.

Informujemy że w ramach projektu „Razem możemy więcej” w dniu 9-10.03.2020 zostanie przeprowadzona weryfikacja wewnętrzna z opiekunem grup w Górze Puławskiej.

12.02.2020 r.

Informujemy, że 10 osób z Grupy II z Wólki Gościeradowskiej w dniu 17.02.2020 r. przejdzie weryfikację wewnętrzną z opiekunem projektu.

10.01.2020 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Razem możemy więcej”’ cały czas trwa. Zapraszamy wszystkie młode osoby w wieku 15-29 lat z terenów województwa lubelskiego, które chcą rozwinąć swoje kompetencje społeczne do wzięcia udziału w projekcie.

12.12.2019 r.

Informujemy, że od dnia 17.12.2019 r. Grupa I z Kraśnika rozpocznie Warsztaty z budowania kompetencji społecznych w ramach projektu „Razem możemy więcej” . Warsztaty potrwają 40 godzin lekcyjnych. Kolejne daty spotkań będą na bieżąco ustalane z UPROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • osób w wieku 15-29;
 • zamieszkujących województwo lubelskie,
 • których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Z każdym rodzajem wykształcenia.

FORMY WSPARCIA:

 • Ocena kompetencji społecznych
 • Warsztaty kompetencji społecznych „Razem możemy więcej”
 • Konkurs na mikroprojekty
 • Działalność Uczestników/czek w organizacjach pozarządowych przez 9 misięcy po 10 godzin w miesiącu
 • Wsparcie motywacyjne
 • Udział w konkursie „Grasz o staż”
 • Ponowna ocena kompetencji społecznych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.NowyStaw

Razem możemy więcej!

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizuje projekt "Razem Możemy Więcej" Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku 15-29, którzy pragną podnieść swoje kompetencje społeczne oraz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

W grupie docelowej znajdują się także osoby znajdujące się na 2 ostatnich latach danego etapu nauki oraz osoby niepełnosprawne.

WARSZTATY

Działania projektu zakładają tygodniowy warsztat dla młodzieży, w wymiarze 40 godzin (5 dni*8 godzin), mający na celu podniesienie ich kompetencji społecznych. Dzięki temu działaniu uczestnicy projektu nabędą kompetencje osobowe, interpersonalne oraz międzykulturowe.

PROJEKTY

W trakcie tego działania młodzież opracuje mikro projekty, których realizacja zaplanowana jest w organizacjach na rzecz dobra publicznego. Z tego powodu zaangażują się oni w pracę organizacji pozarządowych przez okres 9 miesięcy. Uczestnicy projektu będą mieli okazję spędzić 10 godzin miesięcznie w takiej organizacji i rozwijać swoje kompetencje społeczne. Takie zobowiązanie pomoże im nabyć umiejętności, które będą mogli wykorzystać wchodząc na rynek pracy.

KWALIFIKACJA DO PROJEKTU

By zakwalifikować się do projektu uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przejść przez poniżą ścieżkę:


NowyStaw

DZIAŁANIA PROJEKTU

 • warsztat kompetencji społecznych „Razem możemy więcej”,
 • konkurs na najlepszy mikroprojekt opracowywany przez UP w trakcie warsztatów,
 • działalność młodzieży w grupach 5 osobowych w organizacjach pozarządowych (9 miesięcy po 10 godzin w miesiącu).
 • W trakcie realizacji ostatniego działania uczestnicy otrzymują wsparcie motywacyjne w postaci okresowych spotkań z trenerem/psychologiem (6 spotkań grupowych - 5 osób).


  NowyStawZACHĘCAMY DO UDZIAŁUProjekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

NowyStaw