EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


NowyStaw

POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE


Lipiec 2024 szkolenie zawodowe " Techniki sprzedaży"

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 23 lipca rozpoczyna się szkolenie zawodowe " Techniki sprzedaży" dla grupy 1.
Planowo kończymy 09.08.2024 r.


Lipiec 2024 ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY ETAP REKRUTACJI DLA TYPU 1 I TYPU 3

Szanowni Państwo,
informujemy, że 28.06.2024 r. zakończyła się kolejna tura naboru dla TYPU 1 i dla TYPU 3.
Ogłaszamy kolejną turę dla TYPU 1 i TYPU 3 od 01.07.2024 do 31.07.2024 r.
Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI - REKRUTACJA DO PROJEKTU


Czerwiec 2024 WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W dniach 24, 25, 28 czerwca 2024 r. odbędą się grupowe zajęcia z Warsztatów kompetencji społecznych dla 2 grupy, w Lublinie ul. Al. Unii Lubelskiej 15.


Czerwiec 2024 WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W dniach 06, 07, 10 czerwca 2024 r. odbędą się grupowe zajęcia z Warsztatów kompetencji społecznych dla 1 grupy, w Lublinie ul. Al. Unii Lubelskiej 15.


Maj 2024 ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY ETAP REKRUTACJI DLA TYPU 1 I TYPU 3.

Szanowni Państwo,
informujemy, że 29.05.2024 r. zakończyła się kolejna tura naboru dla TYPU 1 i dla TYPU 3.
Ogłaszamy kolejną turę dla TYPU 1 i TYPU 3 od 03.06.2024 do 28.06.2024 r.
Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI - REKRUTACJA DO PROJEKTU


Maj 2024 ZAJĘCIA Z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo,
informujemy, że rozpoczęły się indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w Lublinie ul. Al. Unii Lubelskiej 15.


Maj 2024 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Szanowni Państwo,
informujemy, że rozpoczęły się indywidualne zajęcia z psychologiem w Lublinie ul. Al. Unii Lubelskiej 15.


Maj 2024 Zakończyliśmy Drugi etap dla TYPU 1 i Pierwszy Etap dla TYPU 3.

Szanowni Państwo,
informujemy, że 30.04.2024 r. zakończyła się II tura naboru dla TYPU 1 i I tura naboru dla TYPU 3.
Ogłaszamy kolejną turę dla TYPU 1 i TYPU 3 od 01.05.2024 do 29.05.2024 r.
Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI - REKRUTACJA DO PROJEKTU


Kwiecień 2024 Zajęcia z Doradcą zawodowym

W dniu 24.04.2024w Lublinie ul. Al. Unii Lubelskiej 15, rozpoczęły się indywidualne zajęcia z Doradcą zawodowym w ramach zadania 1 Stworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania


Kwiecień 2024 Zajęcia z Doradcą zawodowym

W dniu 24.04.2024w Lublinie ul. Al. Unii Lubelskiej 15, rozpoczęły się indywidualne zajęcia z Doradcą zawodowym w ramach zadania 1 Stworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania


Kwiecień 2024 ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DLA TYPU 1

Miło mi poinformować, że w dn. 08.04.2024 zamykamy I turę naboru dla TYPU 1, została zebrana wymagana liczba osób biernych zawodowo.
Ogłaszamy kolejną turę dla TYPU 1 od 09.04.2024 do 30.04.2024.
Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
Podnieś swoje kwalifikacje oraz zdobądź doświadczenie zawodowe; zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

WIĘCEJ INFORMACJI - REKRUTACJA DO PROJEKTU


Kwiecień 2024 Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Powrót do aktywności zawodowej”. Dokumenty można znaleźć w zakładce Rekrutacja.
Wszystkich zainteresowanych projektem „Powrót do aktywności zawodwej” zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji.

WIĘCEJ INFORMACJI - REKRUTACJA DO PROJEKTU


Marzec 2024 Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

Szanowni Państwo,
Już są dostępne dokumenty rekrutacyjne do projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.
Pierwsza tura naboru dla TYPU 1 i TYPU 3 będzie trwała do 30 kwietnia.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie oraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi w zakładce REKRUTACJA.

WIĘCEJ INFORMACJI - REKRUTACJA DO PROJEKTU


Marzec 2024 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU "POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

Projekt skierowany jest dla 60 osób z woj. lubelskiego powyżej 18 roku życia pozostających bez zatrudnienia, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, osób powracających na rynek pracy w tym osób z niepełnosprawnością oraz obywateli Ukrainy (zamieszkujących województwo lubelskie).

a w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby pozostające bez zatrudnienia
 • osoby powracające na rynek pracy

WORK – LIFE – BALANCE
Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie 30 pracodawców i 20 pracowników odnośnie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pt. WORK – LIFE – BALANCE. Podczas szkolenia będą przekazywane informacje i praktyczne wskazówki dotyczące godzenia życia zawodowego z prywatnym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji. Wkrótce zamieścimy na naszej stronie regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji dotyczących projektu „Powrót do aktywności zawodowej” można uzyskać:

pod nr tel. +48 511 403 138,
wysyłając wiadomość e-mail: d.smolarz@eds-fundacja.pl

lub osobiście w siedzibie biura:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. 3 Maja 18/5a (II piętro), 20-078 Lublin


REKRUTACJA DO PROJEKTU

wszystko co musisz wiedzieć
o projekcie

NowyStaw

Powrót do aktywności zawodowej

Projekt „Powrót do aktywności zawodowej” jest realizowany przez EUROPEJSKI  DOM SPOTKAŃ-FUNDACJĘ NOWY STAW.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całkowity budżet projektu: 955 116,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 907 360,67 zł.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2024do 28.02.2025r.


NowyStaw CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa na rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym poprzez aktywizację zawodową 60 osób pozostających bez pracy z województwa lubelskiego, w tym minimum 50 kobiet poprzez wsparcie psychologiczne, trening umiejętności społecznych, wsparcie szkoleniowe, usługi pośrednictwa pracy i staże oraz szkoleń świadomościowych odnośnie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym wśród 20 pracowników i 30 pracodawców w terminie od 1.03.2024 do 28.02.2024 r.

NowyStawProjekt składa się z dwóch typów działań:

 1. kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, ukierunkowana na wsparcie zrównoważonego udziału w rynku pracy, a zwłaszcza kobiet, poprzez wsparcie m.in.psychologiczne, doradcze, szkoleniowe, stażowe,
 2. upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia i pracy w obniżonym wymiarze czasu oraz inne działania zapewniające większą równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym, poprzez działania świadomościowe wśród pracodawców i pracowników.NowyStaw Dla kogo?
Projekt skierowany jest do dwóch grup:

Pierwszy typ działań

skierowany jest do 60 osób z woj. lubelskiego powyżej 18 roku życia pozostających bez zatrudnienia, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, osób powracających na rynek pracy, w tym osób z niepełnosprawnością oraz obywateli Ukrainy (zamieszkujących województwo lubelskie),

W szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby powracające na rynek pracy,
 • osoby w wieku 18-29 lat.

Drugi typ działań

skierowany do 30 pracodawców i 20 pracowników z woj. lubelskiego, którzy są zainteresowani szkoleniem odnośnie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pt. WORK – LIFE – BALANCE. Podczas szkolenia będą przekazywane informacje i praktyczne wskazówki dotyczące godzenia życia zawodowego z prywatnym.

W szczególności do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • kobiety,
 • pracodawców i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • kadrę zarządzającą i zatrudniającą pracowników,
 • pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób,
 • pracodawców  i pracowników z branż zdominowanych przez kobiety: obsługa rynku nieruchomości, finansowa i ubezpieczeniowa, w zakresie administrowania i działalność wpierająca,edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, pozostała działalność usługowa,
 • pracodawców  i pracowników mających dzieci do 18.r.ż.,
 • pracodawców zatrudniających więcej niż 20 osób.

NowyStaw Rezultatem projektu będzie:


 • 43 Uczestników/-czek Projektu
  (38 kobiet, 5 mężczyzn), którzy uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu projektu,
 • 8 Uczestników/-czek Projektu
  (7 kobiet, 1 mężczyzna), którzy będą poszukiwać pracy po opuszczeniu projektu,
 • 15 Uczestników/-czek Projektu
  (13 kobiet, 2 mężczyzn), którzy podejmą pracę łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu projektu,
 • 10 Uczestników/-czek Projektu
  (9 kobiet, 1 mężczyzna), którzy podejmą kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu projektu,
 • 30 Uczestników/-czek Projektu 
  ( 27 kobiet, 3 mężczyzn ), którzy znajdą się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu projektu,
 • 99 Uczestników/-czek Projektu 
  (89 Kobiet, 10 mężczyzn), którzy podniosą poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie.


Działania w projekcie
NowyStawDziałania w projekcie


Działania w projekcie
dla osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób powracających na rynek pracy:

 1. Indywidualna diagnoza posiadanych umiejętności
 2. Doradztwo psychologiczne
 3. Warsztaty kompetencji społecznych 
 4. Pośrednictwo pracy 
 5. Szkolenia zgodne z Indywidulanym Planem Działań m.in.:
  • Szkolenie z obsługi Social mediów/robienia zdjęć cyfrowych
  • Obsługa programu Excel
  • Szkolenia sprzedażowo/marketingowe
  • Szkolenie z prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • Kurs j. angielskiego
 6. 3 miesięczne staże zawodowe

W ramach powyższych działań zapewniamy:

 • zwroty kosztów dojazdu dla osób niepracujących 30 os,
 • materiały biurowe: teczka, notes, długopis,
 • przerwę kawową,
 • w przypadku zajęć stacjonarnych trwających w ciągu dnia min 6 godzin dydaktycznych - wyżywienie w czasie szkoleń,
 • certyfikat o ukończeniu szkolenia zawodowego,
 • badania lekarskie przed stażem,
 • ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu,
 • stypendium stażowe.

Działania w projekcie
dla osób pracujących i pracodawców:

Szkolenia świadomościowe dla 20 pracowników i 30 pracodawców odnośnie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym: WORK-LIFE-BALANCE. W programie 2 dniowego szkolenia (16 godzin):

 • Rola kadry menedżerskiej w kształtowaniu wizji zdrowia i zrównoważonej efektywności,  
 • Weryfikacja naturalnego rytmu dnia,
 • Metody zarządzania sobą w czasie,
 • Energia życiowa a energia dnia,
 • Zmiana nawyków – plan działań pro-życiowych,
 • Nasze centrum – a niezaspokojone potrzeby,
 • Techniki i praktyki zdrowia umysłowo-fizycznego, praktyka własna,
 • Trening redukcji stresu i relaksacji do praktycznego wykorzystania,
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji i budowania silnej samooceny.

W ramach  powyższych działań zapewniamy:

 • materiały biurowe: teczka, notes, długopis,
 • przerwę kawową,
 • lunch w czasie szkoleń,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

NowyStaw Rekrutacja

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie
zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

Rekrutacja odbywać się będzie cyklicznie, w formie kolejnych tur naborów
dla  TYPU 1 od 01.03.2024 do 31.08.2024
dla TYPU 2 od 01.03.2024 do 31.05.2024
lub do uzyskania wymaganej liczby Uczestników/czek Projektu.Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura projektu, tj. Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin lub (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) w biurze bez barier architektonicznych przy ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 Lublin. W biurach przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu, czynne w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:30.

Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim), musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, w miejscu wskazanym w formularzu.

Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność. Złożone w terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów.

Po zakończonej rekrutacji w danym miesiącu, zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do projektu w formie protokołu wyboru zgodnie z przyjętą punktacją w Regulaminie projektu oraz ewentualna lista rezerwowa. W sytuacji takiej samej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się oraz Ci, którzy się nie zakwalifikują do udziału w projekcie zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.

Formularze zgłoszeniowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się poniżej.


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formularz zgłoszeniowy - typ 1

Formularz zgłoszeniowy - typ 3

Wzór umowy O UDZIELENIE WSPARCIA - typ 1

Wzór umowy NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH - typ 3

Wzór zaświadczenia dla osób pracujących

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pobierz wszystkie dokumenty / archiwum ZIP
Biuro projektu w Lublinie

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Tel. +48 511 403 138

e-mail: d.smolarz@eds-fundacja.pl


Adres biura przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami
Punkt Informacji Projektów Europejskich Fundacji Nowy Staw
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)
ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 LublinBIURO W LUBLINIENowyStaw

PROJEKT „POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ”

Projekt „Projekt do aktywności zawodowej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Działanie 9.4 - Zrównoważony rynek pracy Oś Priorytetowa IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Wartość projektu: 955 116, 50 PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 907 360,67 PLN