EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


11.06.2021 Pośrednictwo pracy.

W dniach 14 - 25.06.2021 lider projektu "Młodość moją szansą!" organizuje spotkania indywidualne w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników z Rzeszowa. Poniżej harmonogramy spotkań.

Harmonogram - PDF


01.04.2021 Rozpoczęcie staży zawodowych.

Lider projektu informuje, że ostatnia grupa szkoleniowa, która pozytywnie ukończyła szkolenie zawodowe pracownik administracyjno - biurowy z elementami kadr i płac rozpoczyna staże zawodowe. Staż trwał będzie 3 miesiące i zakończy się 30.06.2021r.

08.03.2021 Szkolenie zawodowe - Pracownik administracyjno-biurowy

Inspires Sp. z o.o., uprzejmie informuję, iż w dniach 08-26.03.2021 r., będzie realizowała szkolenie zawodowe dla ostatniej już grupy szkoleniowej. Tytuł szkolenia to: Pracownik administracyjno-biurowy.
Szkolenie jest realizowane w formie zdalnej dla 10-cio osobowej grupy uczestników szkolenia. Jest ono realizowane w wymiarze 120h dydaktycznych zajęć i kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kompetencji zawodowych.

Harmonogram - PDF


04.03.2021 poradnictwo zawodowe - zajęcia indywidualne

Inspires Sp. z o.o., w dniach od 04.03.2021 r., do 07.03.2021 r., organizuje poradnictwo zawodowe dla ostatniej grupy szkoleniowej. Są to zajęcia indywidualne, realizowane w wymiarze 4h zegarowe/osobę.
Wsparciem zostaje objętych 10 osób.

Harmonogram - PDF


02.03.2021 Szkolenie zawodowe

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw informuję, iż w dniach 03-30.03.2021 r., realizowane będzie szkolenie zawodowe dla III-giej grupy szkoleniowej. Tematyka szkolenia to: Pracownik biurowy z elementami kadr i płac.
Z uwagi na sytuacje pandemiczną w kraju szkolenie realizowane jest w formie zdalnej dla 11-sto osobowej grupy w wymiarze 120h dydaktycznych zajęć.

Harmonogram - PDF


24.02.2021 Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - Rzeszów

W dniu 25.02.2021 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach zadania: Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej. Zajęcia odbywać się będą w Rzeszowie. O dokładnych terminach Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Poniżej harmonogram spotkań.

Harmonogram - PDF


15.02.2021 Indywidualne spotkania
z pośrednikiem pracy - Rzeszów

W dniach 16 - 19.02.2021 lider projektu Młodość moją szansą! organizuje spotkania indywidualne w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników z Rzeszowa. Poniżej harmonogram spotkań.

Harmonogram - PDF


10.02.2021 Poradnictwo zawodowe

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11.02.2021 r., rozpoczynamy realizację poradnictwa zawodowego dla 11-stu osób. Są to zajęcia indywidualne, realizowane w systemie 2 spotkania po 2h/zegarowe na osobę. Będą się odbywać w Rzeszowie

Harmonogram - PDF


03.02.2021 Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - Rzeszów

Zakończyła się rekrutacja ostatniej grupy szkoleniowo - stażowej (LIDER) W dniu 04.02.2021 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach zadania: Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej. Zajęcia odbywać się będą w Rzeszowie. O dokładnych terminach Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Poniżej harmonogram spotkań.

Harmonogram - PDF


07.01.2021 Szkolenie w Tarnobrzegu

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.01.2021 r., w ramach II-giej grupy szkoleniowej w Tarnobrzegu, rozpoczynamy realizację pośrednictwa pracy. Zajęcia są prowadzone w ramach spotkania nr 2 z pośrednikiem pracy. Wsparciem jest objętych 13 osób. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogram spotkań.

Harmonogram - PDF


04.12.2020 Pośrednictwo pracy.

W dniach 05 - 06.12.2020 lider projektu Młodość moją szansą! organizuje spotkania indywidualne w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników z Jasła i Tarnobrzegu. Poniżej harmonogram spotkań.

Harmonogram - PDF


25.11.2020 Staże zawodowe

Łącznie ponad 20 Uczestników ze strony Lidera projektu Młodość moją szansą! obecnie odbywa staże zawodowe na terenach Jasła i Tarnobrzega.
Pod koniec stażu organizowane będą spotkania z pośrednikiem w celu omówienia dalszego zatrudnienia.


30.10.2020 Pośrednictwo pracy

Inspires Sp. z o.o. organizuje zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy dla 1 osoby z grupy realizowanej w tarnobrzegu.

Harmonogram - PDF


07.09.2020 Szkolenie zawodowe

W związku ze zmianą Harmonogramu realizacji szkolenia zawodowego: Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, w gr II w Tarnobrzegu, poniżej zamieszczamy jego aktualizację

Harmonogram - PDF


03.09.2020 Szkolenie zawodowe

Firma Inspires Sp. o.o., informuję, iż w dniach 07-21.09.2020 r., będzie realizowane szkolenie zawodowe dla II-giej grupy szkoleniowej. Tematyka szkolenia to: Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta. Szkolenie jest realizowane w Tarnobrzegu dla 14-sto osobowej grupy w wymiarze 120h dydaktycznych zajęć.

Harmonogram - PDF


01.09.2020 Podpisanie umów i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych.

Od 2 września Uczestnicy projektu będą pospisywać umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Dzień podpisania umowy to dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci stawki jednostkowej w kwocie 23 050 zł i wsparcia pomostowego 500 zł przez 7 miesięcy.


31.08.2020 Zakończenie szkolenia zawodowego i egzaminy ICVC.

31.08.2020 r dwie grupy szkoleniowe (Jasło - 11 osób i Tarnobrzeg - 14 osób) zakończyły szkolenie zawodowe HANDLOWIEC. 1 września odbędą się egzaminy zewnętrzne ICVC. Po pozytywnej ocenie egzaminu wydany zostanie certyfikat o uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie. Trzymamy kciuki za naszych Uczestników. Od 7 września uczestnicy rozpoczną 3 miesięczne staże zawodowe w miejscach pracy, które znalezione zostały z pośrednikiem pracy i są zgodne z możliwościami i profilami Uczestników.


21.08.2020 Rozpoczynamy kolejne spotkania indywidualne - Ścieżka szkoleniowo - stażowa

Rozpoczynamy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zadania Instrumenty i usługi rynku pracy służące do identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej. Działania realizowane są dla ścieżki szkoleniowo - stażowej - kolejna grupa w Tarnobrzegu. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogram spotkań. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie.

Harmonogram - PDF


20.08.2020 OSTATECZNA LISTA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Partner projektu, firma Inspires Sp.z o.o., zamieszcza OSTATECZNĄ listę osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej.Wnioski na liście zostały uszeregowane malejąco, zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Informujemy również, iż nie zamieszczamy listy rezerwowej, ponieważ wszystkie, osoby, które ubiegały się o przyznanie środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej, otrzymały je.
Informujemy również, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, paragraf 3, pkt. 20, od tej decyzji nie przysługuje już odwołanie. Jest to decyzją wiążąca i ostateczna.
Informacje w formie pisemnej będą do Państwa wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, także bardzo prosimy o sprawdzanie swoich elektronicznych kont pocztowych.

OSTATECZNA LISTA - PDF


19.08.2020 Pośrednictwo pracy - Jasło

Inspires Sp. z o.o. rozpoczyna realizacje pośrednictwa pracy dla Uczestników w ramach I-szej grupy szkoleniowej w Jaśle.
Wsparcie jest realizowane w wymiarze 2 spotkania trwające po 2h zegarowe na osobę. jest nim objętych 12 osób.

HARMONOGRAM - PDF


18.08.20200 Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Partner projektu, firma Inspires Sp.z o.o., zamieszcza WSTĘPNĄ listę osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej.
Wnioski na liście zostały uszeregowane malejąco, zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Informujemy również, iż nie zamieszczamy listy rezerwowej, ponieważ wszystkie, osoby, które ubiegały się o przyznanie środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej, wstępnie otrzymały je.

Informujemy również, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, paragraf 3, pkt 17 i 18, od tej decyzji przysługuje Państwu odwołanie.
Należy je wnieść w formie pisemnej, na adres: Inspires Sp. z o.o., ul. M. Rapackiego 12, 20-150 Lublin, w terminie 5-ciu dni roboczych liczonych, od dnia otrzymania informacji o wynikach Komisji Oceny Wniosków.

Informacje w formie pisemnej będą do Państwa wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, także bardzo prosimy o sprawdzanie swoich adresów e-mail.

LISTA DO POBRANIA - PDF


13.08.2020 Szkolenia zawodowe dla dwóch grup - Jasło i Tarnobrzeg

W dniach od 17.08.2020 r. do 31.08.2020 r. realizowane będą szkolenia zawodowe: dla pierwszej grupy szkoleniowej w Tarnobrzegu - Handlowiec i drugiej grupy w Jaśle - Handlowiec - w ramach ścieżki szkoleniowo-doradczej. Poniżej przedstawiamy harmonogramy spotkań.

HARMONOGRAM - PDF


03.08.2020 Ostateczna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa osób skierowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w ramach projektu: "Młodość moją szansą!" nr POWER.01.02.01-18-0082/19

HARMONOGRAM - PDF


31.07.2020 Rozpoczynamy kolejne spotkania z pośrednikiem pracy

Rozpoczynamy spotkania indywidualne w ramach zadania pośrednictwo pracy. Działanie ma na celu zwiększyć wiedzę Uczestników w zakresie efektywności wyszukiwania ofert pracy i poszukiwania pracy, zapoznania ich z prawidłowymi metodami wyszukiwania ofert pracy itp. Pośrednictwo będzie odbywać się na dwóch poziomach - z poziomu Uczestnika i Pracodawcy. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie. Zajęcia odbywać się będą w Jaśle.

HARMONOGRAM - PDF


30.07.2020 Komisja Oceny Wniosków

W dniu 31.07.2020 r. będzie miała miejsce Komisja Oceny Wniosków w ramach ścieżki dotacyjnej projektu Młodość Moją Szansą. Oceniający będą sprawdzać 15 wniosków/biznesplanów pod katem Kompletności, Racjonalności przedsięwzięcia, Konkurencyjności usług, Planu operacyjnego, Wykonalności a także doświadczenia i umiejętności Wnioskodawców. Po ocenach Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu a Uczestnicy o ocenach i wynikach zostaną poinformowani pisemnie.


27.07.2020 Poradnictwo zawodowe w Jaśle

W Jaśle rozpoczynamy realizację poradnictwa zawodowego dla grupy kolejnej grupy szkoleniowej w ramach ścieżki szkoleniowo-stażowej.

HARMONOGRAM - PDF


24.07.2020 Szkolenia zawodowe

W dniach od 28.07-17.08.2020 r. Partenr projektu rozpoczyna realizację szkolenia zawodowego: Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, dla I-szej grupy szkoleniowej w ramach ścieżki szkoleniowo-doradczej.

HARMONOGRAM - PDF


22.07.2020 Druga tura doradztwa indywidualnego

Partner projektu, rozpoczyna realizację drugiej tury doradztwa indywidualnego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania biznes planu.

HARMONOGRAM - PDF


21.07.2020 Rozpoczynamy spotkanie z pośrednikiem pracy

Rozpoczynamy spotkania indywidualne w ramach zadania pośrednictwo pracy. Działanie ma na celu zwiększyć wiedzę Uczestników w zakresie efektywności wyszukiwania ofert pracy i poszukiwania pracy, zapoznania ich z prawidłowymi metodami wyszukiwania ofert pracy itp. Pośrednictwo będzie odbywać się na dwóch poziomach - z poziomu Uczestnika i Pracodawcy. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie. Zajęcia odbywać się będą w Tarnobrzegu.

HARMONOGRAM - PDF


16.07.2020 Rozpoczynamy kolejną grupę i spotkania indywidualne - Ścieżka szkoleniowo - stażowa

Rozpoczynamy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zadania Instrumenty i usługi rynku pracy służące do identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej. Działania realizowane są dla ścieżki szkoleniowo - stażowej - grupa w Jaśle. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogramy spotkań. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie.

HARMONOGRAM - PDF


14.07.2020 Doradztwo - biznesplan - Rzeszów

Firma Inspires Sp. z o.o., rozpoczyna realizację I-szej tury Indywidualnego doradztwa w zakresie pisania biznes planu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach ścieżki dotacyjnej. Wsparcie jest realizowane dla 15 osób. Miejsce realizacji to Rzeszów.

HARMONOGRAM - PDF


14.07.2020 Poradnictwo zawodowe - Tarnobrzeg

Rozpoczynamy realizację indywidualnych usług z zakresu poradnictwa zawodowego dla I-szej grupy szkoleniowej w ramach ścieżki szkoleniowo-doradczej. Wsparciem zostanie objętych 14-ście osób. Zajęcia odbywają się w Tarnobrzegu.

HARMONOGRAM - PDF


08.07.2020 Rozpoczynamy spotkania doradcze indywidualne w ramach wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Rozpoczynamy spotkania doradcze indywidualne w ramach zadania rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działania realizowane są dla grupy dotacyjnej - zajęcia w Rzeszowie. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogram spotkań. O konkretnych terminach spotkania uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

HARMONOGRAM - PDF


06.07.2020 Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Partner projektu, firma Inspires Sp. z o.o., Rozpoczyna szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozpoczynamy szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zadania rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działania realizowane są dla grupy dotacyjnej - zajęcia w Rzeszowie. W programie między innymi podstawy przedsiębiorczości, ewidencja działalności, kompetencje kluczowe, rejestracja działalności i temat biznesplanów. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogram spotkań.

HARMONOGRAM - PDF


02.07.2020 Rozpoczynamy szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozpoczynamy szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zadania rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działania realizowane są dla grupy dotacyjnej - zajęcia w Rzeszowie. W programie między innymi podstawy przedsiębiorczości, ewidencja działalności, kompetencje kluczowe, rejestracja działalności i temat biznesplanów. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogram spotkań.

HARMONOGRAM - PDF


02.07.2020 Rozpoczynamy kolejne spotkania indywidualne - Ścieżka szkoleniowo - stażowa

Rozpoczynamy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zadania Instrumenty i usługi rynku pracy służące do identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej. Działania realizowane są dla ścieżki szkoleniowo - stażowej - grupa w Tarnobrzegu. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogramy spotkań. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie.

HARMONOGRAM - PDF


01.07.2020 Rozpoczynamy spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego dla kolejnej grupy

Rozpoczynamy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zadania Poradnictwom zawodowe. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogramy spotkań. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowane telefonicznie.

HARMONOGRAM - PDF


19.06.2020 Rozpoczynamy spotkania indywidualne - Ścieżka szkoleniowo - stażowa

Rozpoczynamy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zadania Instrumenty i usługi rynku pracy służące do identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej. Działania realizowane są dla ścieżki szkoleniowo - stażowej - grupa w Jaśle. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogramy spotkań. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie.

HARMONOGRAM - PDF


08.06.2020 Trwa rekrutacja do projektu do ścieżki szkoleniowo - stażowej

Informujemy, że prowadzimy rekrutację do projektu w ramach ścieżki szkoleniowo - stażowej. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do kontaktu.


08.06.2020 Rozpoczynamy spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego

Rozpoczynamy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zadania Poradnictwo zawodowe.
Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogramy spotkań.
Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie.

HARMONOGRAM - PDF


20..05.2020 Rozpoczynamy spotkania indywidualne - IPD

Rozpoczynamy zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach zadania Instrumenty i usługi rynku pracy służące do identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określaniu ścieżki zawodowej. Poniżej w załączniku przedstawiamy harmonogramy spotkań. Osoby o dokładnej godzinie spotkania będą informowani telefonicznie.

HARMONOGRAMY - PDF


19.05.2020 Koniec rekrutacji do ścieżki dotacyjnej

Informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu Młodość moją szansą! do ścieżki dotacyjnej.
Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu, a także listę rezerwową. Kolejnym działaniem w projekcie będzie spotkanie z doradcą zawodowym w ramach IPD.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH - PDF
LISTA REZERWOWA - PDF


20.03.2020 KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo,
z uwagi na możliwość przedłużenia stanu epidemicznego w kraju o kolejne tygodnie, Zarząd Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw podjął decyzję o rozpoczęciu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki dotacyjnej w trybie zdalnym.

Na Państwa zgłoszenia czekamy w terminie:
od 25.03.2020r. do 03.04.2020r do godz. 16.00.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

 1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy przesłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres e-mail:: projekt@eds-fundacja.pl. lub info@inspires.pl
 2. Oprócz dokumentów wymienionych  §5 pkt. 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, każdy kandydat/tka na uczestnika projektu zobligowany jest dołączyć do dokumentów  dodatkowe OŚWIADCZENIE
 3. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
 4. Formularz rekrutacyjny oraz wymagane oświadczenia i załączniki muszą być zapisane w jednym pliku z rozszerzeniem .pdf - w przypadku skanów lub z rozszerzeniem .jpg – w przypadku zdjęć.
 5. Zaleca się, aby przesyłane pliki były zabezpieczone hasłem, a hasło należy przekazać personelowi projektu telefonicznie
 6. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. Numer ten należy zachować, ponieważ od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci na Uczestników projektu będą identyfikowani na podstawie tego numeru.
 7. Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych i nadanie Indywidualnego Numeru Zgłoszenia zostanie przesłane Kandydatowi/-ce na Uczestnika/-czkę projektu e-mailem.
 8. Po zatwierdzeniu wpływu dokumentów i nadaniu INZ, oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy wysłać zwykłym listem (NIE POLECONYM!) na adres:
  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  ul. 3 Maja 18/5a 20-078 Lublin
 9. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów na podany adres e-mail. Dokumenty złożone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po jej zakończeniu nie będą rozpatrywane
 10. Przypominamy, iż zastrzegamy sobie prawo skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 120% formularzy rekrutacyjnych w ramach danej ścieżki, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej na min. 24 godziny przed zamknięciem rekrutacji.
 11. Zastrzegamy sobie również możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do projektu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Kandydatów/-ek na Uczestnika/-czkę projektu spełniających kryteria udziału w Projekcie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, planujemy przeprowadzenie części zadań zaplanowanych w projekcie zdalnie, tj. przez telefon, komunikator Skype lub inne narzędzia do prowadzenia szkoleń online. Rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym odbywać się będą telefonicznie w wyznaczonym wcześniej terminie. Zajęcia indywidualne w ramach projektu (Indywidualny Plan Działania, poradnictwo zawodowe) zostaną przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Skype. Wobec czego wszystkie osoby ubiegające się o udział w projekcie, powinni posiadać konto na tymże komunikatorze. Informujemy również o tym, że w przypadku przedłużającego się stanu epidemicznego w kraju, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu może mieć również formę zajęć online. Na bieżąco będziemy informować osoby zainteresowane o podejmowanych działaniach w projekcie.

Ponadto przypominamy, iż w dalszym ciągu pracownicy biura projektu pracują zdalnie, a jedynymi sposobami kontaktu są:

e-mail: projekt@eds-fundacja.pl
lub
telefon komórkowy: 727-400-872 lub 576-325-861


12.03.2020 KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo,
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz szybkim tempem rozprzestrzeniania się wirusa Zarząd Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw podjął decyzję o przesunięciu terminu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do ścieżki dotacyjnej oraz zawieszeniu działań projektowych do odwołania.
Od dzisiaj pracownicy biura projektu będą pracować zdalnie, a preferowanym sposobem kontaktu jest e-mail i/lub telefon komórkowy.
O wszystkich działaniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.


11.03.2020 Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą, aby ze względów bezpieczeństwa, formularze zgłoszeniowe do projektu "Młodość moją szansą!" ścieżka dotacyjna, dostarczać za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Termin oraz miejsce przyjmowania zgłoszeń pozostają bez zmian.


28.02.2020 Dokumenty rekrutacyjne oraz dotyczące zasad przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego są już dostępne na naszej stronie!

Uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne oraz dotyczące zasad przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu „Młodość moją szansą!” są już dostępne na naszej stronie! W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce POBIERZ

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również w biurze projektu ul. ks. Sondeja 2/4, 35-011 Rzeszów.

Informujemy również, że rekrutacja do ścieżki dotacyjnej rozpocznie się z dniem 16.03.2020 r. i trwać będzie do 20.03.2020r.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

 1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Projektu:
  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  ul. ks. Sondeja 2/4, 35-011 Rzeszów
  poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-13.00
  Tel. 727-400-872, 576-325-861; e-mail: projekt@eds-fundacja.pl
 2. Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o udział w projekcie w miejscu wskazanym w formularzu. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
 3. Formularz rekrutacyjny musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ:
od 16.03.2020 do 20.03.2020 roku.

Formularz rekrutacyjny może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Decyduje data wpływu.
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 120% formularzy rekrutacyjnych w ramach danej ścieżki.
Formularz rekrutacyjny złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu położonym przy ul. ks. Sondeja 2/4, 35-011 Rzeszów w godzinach 8.00 - 13.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą, na wyżej podany adres.


Luty 2020 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU
 • Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
 • Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
 • Myślisz o założeniu własnej firmy, ale brakuje Ci środków na start?

Nie czekaj!!!

Zgłoś się już dziś do udziału w bezpłatnym projekcie „Młodość moją szansą!”
Zachęcamy do udziału mieszkańców z całego województwa podkarpackiego.
Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną podane już wkrótce.

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie? ...

o tym można dowiedzieć się w części "O PROJEKCIE"

Kto kwalifikuje się do projektu? ...

o tym można dowiedzieć się w części "UCZESTNICY"

Jak zgłosić się do projektu? ...

o tym można dowiedzieć się w części "REKRUTACJA"WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!


O PROJEKCIE

Projekt „Młodość moją szansą!” jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.


CELE

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na zmianę lub podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) u 102 osób w wieku 18-29 lat znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej z obszaru województwa podkarpackiego przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia na podstawie Indywidualnego Planu Działań. Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i znalezieniu (samo) zatrudnienia, poprzez różnorodność form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.


DLA KOGO?

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 102 osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują woj. podkarpackie,
 • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • są w wieku 18-29lat (do ukończenia 30r.ż)
 • są osobami biernymi - nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie dziennym (w przeciągu ostatnich 4 tyg.) tzw. młodzież NEET lub
 • należą do grupy tzw. ubogich pracujących lub są zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych lub są rolnikami lub domownikami rolnika i zamierzają odejść z rolnictwa
 • nie należą do grupy określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 POWER
 • Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  Kryteria strategiczne:

  • osoby bierne zawodowo,
  • osoby niepełnosprawne,
  • kobiety ,
  • osoby zamieszkujące miasta średnie; w tym tracące funkcje społeczno – gospodarcze,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).

  Formy wsparcia

  • I ŚCIEŻKA WSPARCIA – DOTACJE
  • II ŚCIEŻKA WSPARCIA – SZKOLENIOWO – STAŻOWA

  WIęcej informacji w zakłądce O PROJEKCIE


  Zasady uczestnictwa

  Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

  Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, do pobrania w zakładce: POBIERZ


  Dodatkowo zapewniamy

  • Stypendium szkoleniowe – dotyczy uczestników II ścieżki wsparcia;
  • Stypendium stażowe – dotyczy uczestników II ścieżki wsparcia;
  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęci;
  • Catering;
  • Materiały dydaktyczne.

  Okres realizacji

  Projekt realizowany jest w okresie
  od 01.02.2020r. do 30.06.2021r.


PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE: 1 588 528,82 zł