EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie ,,Czas na zmiany” zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.APLIKUJ DO PROJEKTU

 • Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2018r.

 • Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, piętro X. W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Formularz zgłoszeniowy
  dokument PDF do pobrania

 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
  dokument PDF do pobrania

 3. Zaświadczenie pracodawcy
  dokument PDF do pobrania

 4. Regulamin projektu ,,Czas na zmiany”
  dokument PDF do pobrania

 5. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dokument PDF do pobrania

 6. Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych
  dokument PDF do pobrania

Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia Uczestnika Projektu
dokument PDF do pobrania

PROJEKT ,,CZAS NA ZMIANY”W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 841 321,50 PLN