EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU "CZAS NA ZMIANY"

Adres biura projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001


+48 81 534 61 91, +48 507 114 740
e-mail: czasnazmiany@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/czasnazmianyPROJEKT ,,CZAS NA ZMIANY”W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 841 321,50 PLN