EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2022 ROKU


03.06.2022 Sąsiedzka Solidarność

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw otrzymała wsparcie z środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Sąsiedzka Solidarność” mającego na celu wsparcie obywateli Ukrainy i ich integrację z polskim społeczeństwem.

Założenia projektu:

  • wsparciem zostali otoczeni uchodźcy wojenni mieszkający na terenie Ośrodka Dom Nasutów, a także pracownicy Fundacji Nowy Staw pracujący z nimi na co dzień
  • w ramach projektu organizowane są zajęcia i aktywności mające na celu integrację Ukraińców i ich aktywizację społeczną: zajęcia językowe, warsztaty dla dzieci i ich opiekunów, wycieczki, pikniki rodzinne z udziałem polskiej, lokalnej społeczności oraz zajęcia z języka ukraińskiego dla pracowników EDS-FNS w celu zwiększenia możliwości komunikacyjnych z Ukraińcami w codzienne pracy
  • czas trwania projektu: 1.06.2022-30.12.2022
  • kwota dofinansowania projektu: 18 599 EUR

NowyStaw


Neighbourly Solidarity

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation received support from the International Visegrad Fund for the implementation of the project "Neighbourly Solidarity" aimed at supporting Ukrainian citizens and their integration into Polish society.

Project assumptions:

  • support was provided to the war refugees living in the Nasutów Centre, as well as the Nowy Staw Foundation employees working with them on a daily basis
  • In the framework of the project classes and activities are organized to integrate Ukrainians and their social activation: language classes, workshops for children and their guardians, trips, family picnics with the participation of the Polish, local community and Ukrainian language classes for EDS-FNS employees to increase their ability to communicate with Ukrainians in their daily work
  • project duration: 1.06.2022-30.12.2022
  • amount of project funding: 18,599 EURPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ