EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2022 ROKU


02.09.2022 Projekt Zmiana na lepsze!

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw informuje, że jako Partner Projektu wraz z Inspires sp. z o.o. (Lider projektu) realizuje projekt Zmiana na lepsze! RPLU.11.01.00-06-0051/20 w ramach Osi priorytetowej 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 84os. z niepełnosprawnościami niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym z powiatów woj. lubelskiego: lubelskiego, lubartowskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego oraz z miasta Lublin i miasta Chełm w wieku powyżej 18 roku życia do 09.2023r. przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie projektu: http://znl.inspires.pl


Okres realizacji projektu „Zmiana na lepsze !”: 09.2022-09.2023r.
Kwota dofinansowania: 1 416 789,06 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1 416 789,06 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 0,00 PLN
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
KOALICJA ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
AKTYWNI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
Sukces od zaraz

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
PRACA BEZ BARIER

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ