EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2022 ROKU


02.09.2022 Projekt Zmiana na lepsze!

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw informuje, że jako Partner Projektu wraz z Inspires sp. z o.o. (Lider projektu) realizuje projekt Zmiana na lepsze! RPLU.11.01.00-06-0051/20 w ramach Osi priorytetowej 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 84os. z niepełnosprawnościami niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym z powiatów woj. lubelskiego: lubelskiego, lubartowskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego oraz z miasta Lublin i miasta Chełm w wieku powyżej 18 roku życia do 09.2023r. przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie projektu: http://znl.inspires.pl


Okres realizacji projektu „Zmiana na lepsze !”: 09.2022-09.2023r.
Kwota dofinansowania: 1 416 789,06 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1 416 789,06 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 0,00 PLN
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ