EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2022 ROKU


01.06.2022 „Drzwi otwarte – pomoc uchodźcom z Ukrainy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnych Animatorów Kultury realizuje zadanie publiczne „Drzwi otwarte – pomoc uchodźcom z Ukrainy” współfinansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach projektu uchodźcy wojenni objęci wsparciem mają możliwość otrzymania szerokiej pomocy w postaci:

  • poradnictwa psychologicznego
  • wsparcia prawnego
  • doradztwa zawodowego
  • zajęć i kursów językowych - grupowych i indywidualnych lekcji polskiego, w tym języka branżowego (dla dorosłych, dzieci i młodzieży)

Ponadto projekt umożliwia wsparcie wolontariuszy oraz koordynowanie zbiórek na rzecz Ukraińców dotkniętych kryzysem wojny.


DRZWI OTWARTE – POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY
PROJEKT DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie publiczne ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest zmniejszanie skutków
kryzysu humanitarnego spowodowanego
masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynacja wsparcia w tym zakresie

Wartość dofinansowania: 134 050,40 PLN


NowyStaw

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ