EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


20-21.09.2012 Nasutów Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży” Informacja europejska

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Celem szkolenia jest:

  • wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej w powiązaniu z możliwościami, jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE,
  • zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy,
  • pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy,
  • wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego,
  • wsparcie zaplecza informacyjnego w szkołach pomocnego w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Z każdej szkoły zapraszamy jednego nauczyciela i dwóch uczniów. Zajęcia prowadzone będą w oddzielnych grupach dla nauczycieli i uczniów. Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 września 2012 roku w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym (Europejski Dom Spotkań) w Nasutowie k/Lublina.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Dojazd do Lublina na koszt własny. Organizator zapewnia transport na trasie Lublin – Nasutów – Lublin oraz nocleg 20-21 września. Uczestnikom szkolenia wydamy zaświadczenie uczestnictwa.

Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani trenerzy w dziedzinach doradztwa zawodowego, zasad studiowania i odbywania staży w krajach UE, komunikacji społecznej, autoprezentacji, przedsiębiorczości oraz informacji europejskiej. Trenerzy posiadają wymagane doświadczenie gwarantujące pełne osiągnięcie zakładanych celów szkolenia. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi.

W dniu 20.09.2012 o godz. 9.00 zbiórka i wyjazd uczestników z Placu Zamkowego w Lublinie do ośrodka szkoleniowego w Nasutowie k/Lublina.
Powrót do Lublina 21.09.2012 ok. godz. 14.00.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu faksem: 081 5346192 lub e-mailem: europe-direct@europe-direct.lublin.pl do 13 września do godz. 12.00.
Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu opublikowana będzie 14 września na stronie http://europe-direct.lublin.pl.
Ponadto uczestnicy powiadomieni zostaną pocztą e-mailową.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: Marta Jędrych tel: 081 5346191,
email: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

DO POBRANIA :

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ