EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


GRUPA DOCELOWA


Projekt skierowany jest do 60 osób (min. 36 Kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym:

 • Osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu , których zakład pracy posiada siedzibę lub j. organizacyjną na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, których zakład pracy posiada siedzibę lub j. organizacyjną na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zaliczamy:

 • Gminę Głusk
 • Gminę Jabłonna
 • Gminę Jastków
 • Gminę Konopnica
 • Gminę Lubartów
 • Gminę Miasto Lubartów
 • Miasto Lublin
 • Gminę Mełgiew
 • Gminę Nałęczów
 • Gminę Niedrzwica Duża
 • Gminę Niemce
 • Gminę Spiczyn
 • Gminę Strzyżewice
 • Gminę Świdnik
 • Gminę Wólka

WIĘCEJ O REKRUTACJI
PROJEKT "Nowe perspektywy"Projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020