EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


APLIKUJ DO PROJEKTUAPLIKUJ DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin, piętro II.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
PROJEKT "Nowe perspektywy"Projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020