EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


22.12.2020 Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim naszym Uczestnikom życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2021 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Wesołych Świąt!


06.11.2020 KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz szybkim tempem rozprzestrzenianiem się wirusa pracownicy fundacji przeszli na zdalny tryb pracy. Zachęcamy do kontaktowania się w sposób telefoniczny lub mailowy.
Wszystkim naszym Uczestnikom życzymy zdrowia i do zobaczenia wkrótce.


15.07.2020 KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
informujemy iż rekrutacja do projektu "Nowe perspektywy" została zakończona. Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.
Do zobaczenia na zajęciach!


25.03.2019 KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną a także z troski o Państwa zdrowie oraz bezpieczeństwo, zachęcamy wszystkie osoby chętnie do wzięcia udziału w projekcie o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych drogą online na adres: k.bojanowska@eds-fundacja.pl


18.02.2019 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY”

Poniżej lista 12 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!"

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie - LISTA 1 - PDF


STYCZEŃ 2019 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • Osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu , których zakład pracy posiada siedzibę lub j. organizacyjną na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, których zakład pracy posiada siedzibę lub j. organizacyjną na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Osób zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zaliczamy:

 • Gminę Głusk
 • Gminę Jabłonna
 • Gminę Jastków
 • Gminę Konopnica
 • Gminę Lubartów
 • Gminę Miasto Lubartów
 • Miasto Lublin
 • Gminę Mełgiew
 • Gminę Nałęczów
 • Gminę Niedrzwica Duża
 • Gminę Niemce
 • Gminę Spiczyn
 • Gminę Strzyżewice
 • Gminę Świdnik
 • Gminę Wólka

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY

 • Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją rozpoznawalną i uznawalną w danym środowisku, sektorze, branży
 • Średnio 4-miesięczny staż zawodowy
 • Indywidualne pośrednictwo pracy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.

 O PROJEKCIE

Projekt „Nowe perspektywy” realizowany jest w ramach jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.


CELE

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na rynku pracy na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (w tym min. 36 Kobiet) pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących na okresach wypowiedzenia oraz osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu , których zakład pracy posiada siedzibę lub j. organizacyjną na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, których zakład pracy posiada siedzibę lub j. organizacyjną na terenie woj. lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.


DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 • Doradztwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (4h/Uczestnika
 • Poradnictwo psychologiczne (8h/Uczestnika)
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe z certyfikacją rozpoznawalną i uznawalną w danym środowisku, sektorze, branży (120h/grupę)
 • Średnio 4-miesięczny staż zawodowy
 • Indywidualne pośrednictwo pracy (12h/Uczestnika)

KWALIFIKACJA DO PROJEKTU

By zakwalifikować się do projektu Kandydat/ Kandydatka musi zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do siedziby Fundacji. Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.


TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.


PROJEKT "Nowe perspektywy"Projekt „Nowe perspektywy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020