EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


GRUPA DOCELOWA


Projekt skierowany jest do 60 osób (30 kobiet, 30 mężczyzn), w tym do:

  • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,
  • osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami psychicznymi,
  • osób z obszaru województwa lubelskiego


WIĘCEJ O REKRUTACJI
PROJEKT "NOWE MOŻLIWOŚCI"Projekt „Nowe MOżliwości!” realizowany W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 144 521,60 PLN.