EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


STYCZEŃ 2019 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „NOWE MOŻLIWOŚCI”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,
 • osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami psychicznymi,
 • osób z obszaru województwa lubelskiego.

FORMY WSPARCIA:

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
 • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenie zawodowe,
 • 6- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,

Zwrot kosztów dojazdu przysługują za formy wsparcia takie jak: Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań, Trening motywacji i kompetencji społecznych, szkolenie zawodowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.O PROJEKCIE

Projekt ,,Nowe możliwości” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


CELE

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 60 osób (30K i 30M) niepełnosprawnych do 31.05.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno - zawodowej.


UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób (30 kobiet, 30 mężczyzn), w tym do:

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,
 • osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami psychicznymi,
 • osób z obszaru województwa lubelskiego

FORMY WSPARCIA

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań,
 • Trening motywacji i kompetencji społecznych,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenie zawodowe,
 • 6- miesięczny staż zawodowy z elementami zatrudnienia wspomaganego,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie projektu.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdów,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Imienne certyfikaty potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji,
 • Catering/poczęstunek podczas szkoleń zawodowych.

TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.05.2020 r.


PROJEKT "NOWE MOŻLIWOŚCI"Projekt „Nowe MOżliwości!” realizowany W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 144 521,60 PLN.