EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU "NOWE MOŻLIWOŚCI"

Adres biura projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin, piętro II


+48 511 403 138
e-mail: eds@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/rewitalizacjaPROJEKT "NOWE MOŻLIWOŚCI"Projekt „Nowe MOżliwości!” realizowany W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 144 521,60 PLN.