EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU


Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Nowe Możliwości"
zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.APLIKUJ DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.05.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres biura projektu ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001. W przypadku osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu drogą telefoniczną.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
PROJEKT "NOWE MOŻLIWOŚCI"Projekt „Nowe MOżliwości!” realizowany W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 144 521,60 PLN.