EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU "PEŁNOSPRAWNI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY"

Adres biura projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001


+48 511 403 138 , +48 507 114 740
e-mail: plrp@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/lubelscyzawodowcyPROJEKT "LUBELSCY ZAWODOWCY"Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019, w ramach Osi 9 – Rynek pracy, Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 3 294 097,53 PLN, a kwota dofinansowania to 3 129 392,65 PLN