EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


18.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – najem sali

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Akcja aktywizacja (woj. mazowieckie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – najem sali. W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA:

dokument PDF


PROJEKT "AKCJA AKTYWIZACJA!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKCJA AKTYWIZACJA! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 803 560,00 PLN