EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


BIURO PROJEKTU "AKCJA AKTYWIZACJA!"

Adres biura projektu:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

ul. Biznesowa 2/20 26-600 Radom


+48 515 957 860
e-mail: d.sapieja@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/akcjaaktywizacjaPROJEKT "AKCJA AKTYWIZACJA!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKCJA AKTYWIZACJA! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 803 560,00 PLN