EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


1 październik 2019 Kontynuacja staży zawodowych

Miło nam poinformować, że 24 Uczestników Projektu uzyskało kontynuację staży zawodowych u pracodawców. Mamy nadzieje, że wydłużony okres stażu zawodowego spowoduje zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników w firmie pracodawcy.


20 wrzesień 2019 Pośrednictwo pracy

W dniach 26.08 - 28.09 2019 14 osób które ukończyły staże zawodowe przeszły wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z Pośrednikiem pracy. Podczas wsparcia Uczestnicy redagowali list motywacyjny oraz CV. Otrzymali informacje o ciekawych miejscach pracy na lokalnym rynku. 5 Uczestników podjęło zatrudnienie.


30 sierpień 2019 Przebieg stażu

Ostatnia grupa uczestników rozpoczęła staże zawodowe. Informujemy także iż pierwsze osoby skończyły staże zawodowe a jedna uczestniczka projektu zrezygnowała ze stażu gdyż znalazła ciekawą i satysfakcjonującą ją prace.


09 lipca 2019 Dwie grupy uczestników rozpoczęły staże

Po ostatniej informacji na stronie udało nam się nawiązać współprace z pracodawcami z rynku radomskiego. Miło nam poinformować, iż dwie grupy Sprzedawca oraz Magazynier po przebytym szkoleniu zawodowym rozpoczęły staże.


01 lipca 2019 Zapraszamy pracodawców do współpracy.

W związku z tym, iż uczestnicy projektu kończą szkolenia zawodowe chętnie nawiążemy współprace z pracodawcami z powiatu radomskiego mogących przyjać pracowników na 3 miesięczny staż zawodowy


24 czerwca 2019 Szkolenia i staże zawodowe

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona. Powstało 6 grup- 3 grupy na pracownika administacyjno-biurowego, 2 grupy na magazyniera z obsługą wózka widłowego oraz jedna grupa na sprzedawce. Trzy grupy są w trakcie wybranych szkoleń zawodowych natomiast osoby z pozostałych 3 grup rozpoczeły 3-miesięczne staże zawodowe.


25 marca 2019 r. Grupa na sprzedawce i magazyniera rozpoczeła zajęcia.

W Radomiu osoby z grupy na sprzedawce oraz magazyniera rozpoczeły zajecia z doradcą zawodowym. Za chwilke zajęcia rozpoczyna także grupa na stanowisko pracownik administracyjno- biurowy.


12 marca 2019 r. Rekrutacja nabrała tempa

Akcja promocyjna projektu przynosi owocne skutki. Mieszkańcy powiatu radomskiego z zainteresowaniem przyjmują propozycje szkoleń oraz staży. Lada dzień ruszy pierwsza grupa na sprzedawce natomiast na pracownika administracyjno- biurowego zostały ostatnie wolne miejsca. Działania promocyjne bedą teraz skierowane na szkolenie magazynier z obsługą wózka widłowego - Panowie zapraszamy .


15 stycznia 2019 r. Znajdziesz coś dla siebie

Zachęcamy do skorzystania z oferty w ramach projektu. Największym zainteresowaniem wśród osób z Ciechanowa cieszy się szkolenie pracownik administracyjno-biurowy. Zajęcia rozpoczną się, gdy przyjmiemy formularze zgłoszeniowe od 13 osób z okolic Ciechanowa.


3 grudnia 2018 r. Rekrutacja trwa!

Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Prowadzimy spotkania informacyjne oraz rozmowy rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie.
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 30 kwietnia 2019r. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.


12 listopada 2018 r. Założenia projektu w pigułce


4 listopada 2018 r. Początek projektu Akcja aktywizacja!

Od dnia 01.11.2018 roku EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW w partnerstwie z Inspires sp z.o.o., na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęła realizację projektu „Akcja aktywizacja!”.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Szczegóły w zakładce O Projekcie.
O PROJEKCIE

Projekt „Akcja aktywizacja!” realizowany jest w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
– FUNDACJA NOWY STAW

Partner projektu jest
INSPIRES SP. Z O. O.


CELE

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia wśród 86 osób z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami (o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością), z rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, rodzice samotnie wychowujący dzieci, poprzez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze ścieżki reintegracji.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


GRUPA DOCELOWA

Uczestnikiem/czką projektu jest osoba w wieku 18 lat i więcej niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin wymienionych poniżej z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami (o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością), z rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, rodzice samotnie wychowujący dzieci, wpisujące się w jedną z poniższych kategorii...

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH

REKRUTACJA

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwają w okresie od 01.11.2018r. do 30.04.2019r.

WIĘCEJ O REKRUTACJI


TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.


PROJEKT "AKCJA AKTYWIZACJA!"PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKCJA AKTYWIZACJA! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 803 560,00 PLN