EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2018 ROKU
listopad 2018r. Lublin Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina oraz Urząd Miasta Nowy Sącz wspólnie zrealizowali projekt: „Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.


Celem projektu było wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej, promocja stulecia odzyskania niepodległości wśród zagranicznych miast partnerskich Nowego Sącza, wykreowanie nowych pomysłów dotyczących współpracy międzynarodowej miast partnerskich oraz wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Projekt miał również na celu ukazanie Polski jako kraju, w którym młodzi profesjonaliści, liderzy życia społecznego i młodzi przedsiębiorcy z całej Europy mogą się spotykać, nawiązywać kontakty oraz debatować nad problemami współczesnego świata i współczesnej Europy.

W ramach projektu został zorganizowany konkurs internetowy: „Aktywnie współpracujące miasta – przyszłość młodego pokolenia”, w którym udział wzięli młodzi liderzy pochodzący z Nowego Sącza i jego miast partnerskich.

Trzydziestu zwycięzców wzięło udział w XIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów - największym międzynarodowym spotkaniu społeczno-ekonomicznym młodych liderów w Europie, które odbyło się w dniach 3 – 7 września 2018 roku w Nowym Sączu. Uczestnicy w trakcie sesji otwierającej Forum mieli okazję wysłuchać wypowiedzi gospodarzy, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Podczas Forum zwycięzcy konkursu odwiedzili nowosądeckie firmy: Fakro i Wiśniowski oraz wzięli udział w warsztatach poświęconych współpracy międzynarodowej i budowaniu partnerstw w regionie. Debatowali oni również nad wyzwaniami i perspektywami Europy 4.0, wypowiadali się na temat partnerstwa i tego jak wygląda ono w ich państwach oraz wzięli udział w debacie, która dotyczyła Europy Środkowej i jej aktywności. Ponadto zwycięzcy konkursu mieli okazje wziąć udział w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy – największej konferencji Europy Środkowo – Wschodniej.

Mamy nadzieję, że ten projekt znacząco przyczynił się do wzmocnienia współpracy międzynarodowej pomiędzy Nowym Sączem a jego miastami partnerskimi oraz rozbudził chęć uczestników do wzięcia udziału w kolejnych przedsięwzięciach mających na celu aktywizację Europy i ludzi młodych, do których należy przyszłość naszego kontynentu. Wierzymy, że tego typu projekty wzmacniają wizerunek Polski jako lidera regionu oraz pomagają w kultywowaniu ważnych dla nas wartości zarówno kulturowych jak i historycznych. Najlepszym tego przykładem jest fakt, iż projekt został zrealizowany w roku, w którym Polska świętuje 100 rocznicę odzyskania niepodległości.Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.STRONA PROJEKTU
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ