EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
NOWE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI


AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE


18 czerwca 2024r. Wsparcie psychologiczne uczestników projektu

W dniu 21 czerwca 2024r. w Lublinie, grupa 4/Lublin rozpocznie indywidualne zajęcia z Psychologiem ze Wsparcia psychologicznego uczestników projektu.


03 czerwca 2024r. Ogłaszamy kolejny nabór do projektu

W maju została zrekrutowana kolejna 10-osobowa grupa Uczestników/czek Projektu w Lublinie.
Ogłaszamy kolejny nabór do projektu „Nowe kompetencje i umiejętności", którego celem jest wzrost umiejętności podstawowych u dorosłych osób z województwa lubelskiego, tj. z miasta Lublin, powiatu lubelskiego, powiatu lubartowskiego oraz powiatu hrubieszowskiego, poprzez stworzenie praktycznego wsparcia edukacyjnego w obszarach umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych, rozumowania matematycznego i tworzenia informacji.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.
Ilość miejsc w projekcie, ograniczona!
Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem „Nowe kompetencje i umiejętności”, zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


31 maja 2024r. spotkania z UP

W maju, Mentorzy Rozwoju kontynuowali indywidualne oraz grupowe spotkania z UP w trzech grupach projektowych.


29 maja 2024r. Szkolenia z umiejętności cyfrowych

W dniu 04 czerwca 2024r. w Lublinie, grupa 4/Lublin rozpocznie grupowe Szkolenia z umiejętności cyfrowych


14 maja 2024r. Zajęcia z Trenerem na Warsztatach z kompetencji

W dniu 16 maja 2024r. w Lublinie, grupa 4/Lublin rozpocznie grupowe zajęcia z Trenerem na Warsztatach z kompetencji społecznych


09 maja 2024r. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

W dniu 11 maja 2024 w Lublinie, grupa 4/Lublin rozpocznie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z Diagnozy potrzeb uczestników projektu. Spotkania mają na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych u diagnozowanych osób oraz potrzeby edukacyjne w zakresie ich poprawy i służyć będzie odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego.


02 maja 2024r. Szkolenia z umiejętności cyfrowych

W dniu 9 maja 2024r. w Domu Seniora w Lublinie, grupa 3/Lublin rozpocznie grupowe Szkolenia z umiejętności cyfrowych


26 kwietnia 2024r. Spotkania zMentorami Rozwoju

W kwietniu, Mentorzy Rozwoju kontynuowali indywidualne oraz grupowe spotkania z UP w trzech grupach projektowych


03 kwietnia 2024r. Cykl spotkań z Mentorami Rozwoju

W dniu dzisiejszym, tj. 03 kwietnia 2024r., w Domu Seniora w Lublinie, grupa 3/Lublin rozpocznie regularny cykl spotkań z Mentorem Rozwoju, które mają na celu odkrycie i uaktywnienie potencjału, zidentyfikowanie barier, ustalenie celów, zachęcenie do podejmowania działań i realizacji wyznaczonych celów przez UP.


02 kwietnia 2024r. Możliwość zapisania się do projektu

W dalszym ciągu jest możliwość zapisania się do projektu „Nowe kompetencje i umiejętności", którego celem jest wzrost umiejętności podstawowych u dorosłych osób z województwa lubelskiego, tj. z miasta Lublin, powiatu lubelskiego, powiatu lubartowskiego oraz powiatu hrubieszowskiego, poprzez stworzenie praktycznego wsparcia edukacyjnego w obszarach umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych, rozumowania matematycznego i tworzenia informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.

Ilość miejsc w projekcie, ograniczona!
Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem „Nowe kompetencje i umiejętności”, zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


25 marca 2024r. indywidualne oraz grupowe spotkania z UP

W marcu, Mentorzy Rozwoju kontynuowali indywidualne oraz grupowe spotkania z UP w trzech grupach projektowych.


15 marca 2024r. Warsztaty z kompetencji społecznych

W dniu 18.03.2024r. w Domu Seniora w Lublinie, grupa 3/Lublin rozpocznie grupowe zajęcia z Trenerem na Warsztatach z kompetencji społecznych.


08 marca 2024r. Szkolenia z umiejętności cyfrowych

W dniu 11.03.2024r. w Hrubieszowie ul. 3 Maja 37, grupa 1/Hrubieszów rozpocznie grupowe Szkolenia z umiejętności cyfrowych.


07 marca 2024r. zajęcia z Psychologiem z Diagnozy potrzeb uczestników projektu

W dniu 11.03.2024r. w Domu Seniora w Lublinie, grupa 3/Lublin rozpocznie indywidualne zajęcia z Psychologiem z Diagnozy potrzeb uczestników projektu.


23 lutego 2024r. zajęcia z Mentorem Rozwoju

W dniu 04.03.2024r. w Lublinie, ul. Nałkowskich 108, grupa 3/Lublin rozpocznie zajęcia z Mentorem Rozwoju


01 marca 2024r. kolejny nabór do projektu

W lutym została zrekrutowana kolejna 10-osobowa grupa Uczestników/czek Projektu w Lublinie.
Ogłaszamy kolejny nabór do projektu „Nowe kompetencje i umiejętności", którego celem jest wzrost umiejętności podstawowych u dorosłych osób z województwa lubelskiego, tj. z miasta Lublin, powiatu lubelskiego, powiatu lubartowskiego oraz powiatu hrubieszowskiego, poprzez stworzenie praktycznego wsparcia edukacyjnego w obszarach umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych, rozumowania matematycznego i tworzenia informacji.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA. Ilość miejsc w projekcie, ograniczona!

Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem „Nowe kompetencje i umiejętności”, zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


23 lutego 2024r. Zajęcia z Trenerem

W dniu 27.02.2024r.w Lublinie ul. Długa 5/62A, grupa 2/Lublin rozpocznie grupowe zajęcia z Trenerem na Warsztatach z kompetencji społecznych


22 lutego 2024r. Zajęcia z Doradcą zawodowym

W dniu 26.02.2024r. w Lublinie, ul. Nałkowskich 108, grupa 3/Lublin rozpocznie indywidualne zajęcia z Doradcą zawodowym z Diagnozy potrzeb uczestników projektu.


19 lutego 2024r. Zajęcia z Psychologiem

W dniu 21.02.2024r. w Lublinie ul. Długa 5/62A, grupa 2/Lublin rozpocznie indywidualne zajęcia z Psychologiem ze Wsparcia psychologicznego uczestników projektu.


08 lutego 2024r. Warsztaty z kompetencji społecznych

W dniu 10.02.2024r. w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 37, grupa 1/Hrubieszów rozpocznie grupowe zajęcia z Trenerem na Warsztatach z kompetencji społecznych.


31 stycznia 2024r. Ogłaszamy kolejny nabór do projektu

W styczniu została zrekrutowana 10-osobowa grupa Uczestników/czek Projektu w Hrubieszowie oraz grupa Uczestników/czek Projektu w Lublinie.
Ogłaszamy kolejny nabór do projektu „Nowe kompetencje i umiejętności", którego celem jest wzrost umiejętności podstawowych u dorosłych osób z województwa lubelskiego, tj. z miasta Lublin, powiatu lubelskiego, powiatu lubartowskiego oraz powiatu hrubieszowskiego, poprzez stworzenie praktycznego wsparcia edukacyjnego w obszarach umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych, rozumowania matematycznego i tworzenia informacji.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.


26 stycznia 2024r. Hrubieszów: indywidualne zajęcia z Psychologiem

W dniu 30.01.2024r. w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 37 rozpoczną się indywidualne zajęcia z Psychologiem ze Wsparcia psychologicznego uczestników projektu.


19 stycznia 2024r. Lublin: indywidualne zajęcia z Mentorem Rozwoju

W dniu 23.01.2024r. w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 28 rozpoczną się indywidualne zajęcia z Mentorem Rozwoju z Usługi Mentora Rozwoju.


17 stycznia 2024r. Lublin: indywidualne zajęcia z Doradcą zawodowym

W dniu 19.01.2024r. w Lublinie, ul. Długa 5/62A rozpoczną się indywidualne zajęcia z Doradcą zawodowym z Diagnozy potrzeb uczestników projektu.


16 stycznia 2024r. Hrubieszów: indywidualne zajęcia z Mentorem Rozwoju

W dniu 18.01.2024r. w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 37 rozpoczną się indywidualne zajęcia z Mentorem Rozwoju z Usługi Mentora Rozwoju.


12 stycznia 2024r. Hrubieszów: indywidualne zajęcia z Doradcą zawodowym

W dniu 15.01.2024r. w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 37 rozpoczną się indywidualne zajęcia z Doradcą zawodowym z Diagnozy potrzeb uczestników projektu.


Styczeń 2024r. Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Nowe kompetencje i umiejętności

Projekt skierowany jest dla osób dorosłych z województwa lubelskiego, które spełniają łącznie wszystkie warunki :

 • pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego (miasto Lublin, powiat lubelski, powiat lubartowski, powiat hrubieszowski) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji,

a w szczególności

 • uchodźcy wojenni, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie,
 • kobiety,
 • osoby starsze,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia:

 1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu.
 2. Wsparcie psychologiczne uczestników projektu oraz warsztaty z kompetencji społecznych.
 3. Szkolenia z umiejętności cyfrowych w zależności od indywidualnej diagnozy, obejmujące m.in. następujące zagadnienia do wyboru:
  • podstawy obsługi komputera,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • obsługa i korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych,
  • komunikacja przez Internet,
  • E-usługi,
  • bankowość elektroniczna.
 4. Dodatkowe wsparcie szkoleniowe dla Obcokrajowców, obejmujące m.in. następujące obszary tematyczne:
  • wiedza o kulturze Polski,
  • praktyczne informacje na temat działania instytucji w Polsce,
  • podstawy poszukiwania pracy w Polsce,
  • przydatne informacje dla Obcokrajowców pracujących w Polsce,
  • planowanie i prowadzenie domowego budżetu.
 5. Usługa Mentora Rozwoju.

W ramach projektu zapewniamy:

 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie Mentora Rozwoju,
 • w przypadku zajęć stacjonarnych trwających w ciągu dnia min 6 godzin dydaktycznych - wyżywienie w czasie szkoleń,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/warsztatu,
 • certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje,
 • spotkania integracyjno-animacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji.

Więcej informacji dotyczących projektu „Nowe kompetencje i umiejętności” można uzyskać:
pod nr tel. 572 970 644, wysyłając wiadomość e-mail: k.kwiatek@eds-fundacja.pl lub osobiście w siedzibie biura:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. 3 Maja 18/5a (II piętro)
20-078 Lublin

APLIKUJ DO PROJEKTU

Informacje o możliwości aplikacji do projektu oraz dokumentów do pobrania, zamieszczone są w dziale "REKRUTACJA".

Załączniki: Regulamin projektu "Nowe kompetencje i umiejętności" oraz Formularz zgłoszeniowy "Nowe kompetencje i umiejętności"


Regulamin projektu / PDF

Formularz zgłoszeniowy / PDF

wszystko co musisz wiedzieć
o projekcie

NowyStaw

Nowe kompetencje i umiejętności

Projekt „Nowe kompetencje i umiejętności” jest realizowany przez EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJĘ NOWY STAW.
Projekt „Nowe kompetencje i umiejętności” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Całkowity budżet projektu: 314 343,75 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 298 626, zł.

Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności podstawowych 50 osób dorosłych z województwa lubelskiego, tj. z miasta Lublin, powiatu lubelskiego, powiatu lubartowskiego oraz powiatu hrubieszowskiego, poprzez stworzenie praktycznego wsparcia edukacyjnego w obszarach umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych, rozumowania matematycznego i tworzenia informacji, w terminie 01.01.2024r.-30.09.2024r.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu.
 2. Wsparcie psychologiczne uczestników projektu oraz warsztaty z kompetencji społecznych.
 3. Szkolenia z umiejętności cyfrowych w zależności od indywidualnej diagnozy, obejmujące m.in. następujące zagadnienia do wyboru:
  • podstawy obsługi komputera,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • obsługa i korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych,
  • komunikacja przez Internet,
  • e-usługi,
  • bankowość elektroniczna.
 4. Dodatkowe wsparcie szkoleniowe dla Obcokrajowców, obejmujące m.in. następujące obszary tematyczne:
  • wiedza o kulturze Polski,
  • praktyczne informacje na temat działania instytucji w Polsce,
  • podstawy poszukiwania pracy w Polsce,
  • przydatne informacje dla Obcokrajowców pracujących w Polsce,
  • planowanie i prowadzenie domowego budżetu.
 5. Usługa Mentora Rozwoju.
NowyStaw

Dla kogo?

Projekt skierowany jest dla osób dorosłych z województwa lubelskiego, które spełniają łącznie wszystkie warunki :

 • pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego (miasto Lublin, powiat lubelski, powiat lubartowski, powiat hrubieszowski) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji,

a w szczególności

 • uchodźcy wojenni, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie,
 • kobiety,
 • osoby starsze,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

REZULTATEM PROJEKTU BĘDZIE:

 • 50 osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych,
 • 20 osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie,
 • 45 osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu projektu,
 • 45 osób, które uzyskają kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu projektu.


Rekrutacja

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie
zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie cyklicznie, w formie kolejnych tur naborów od 01.01.2024r.Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin lub (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) w biurze bez barier architektonicznych przy ul. Krakowskie Przedmieście 28, Lublin, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu, czynne w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:30.

Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie (czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim), musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, w miejscu wskazanym w formularzu.

Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Złożone w terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów.

Każda kolejna tura rekrutacji do projektu będzie ogłoszona w Aktualnościach projektu. Po każdym naborze zostanie przygotowany protokół wyboru uczestników do projektu, zgodnie z przyjętą punktacją w Regulaminie projektu. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się oraz Ci którzy się nie zakwalifikują do udziału w projekcie zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailowa, telefoniczną lub osobiście.

Formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do pobrania znajdują się poniżej.


Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy
Biuro projektu

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 572 970 644

e-mail: k.kwiatek@eds-fundacja.pl

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00


Adres biura przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami
Punkt Informacji Projektów Europejskich Fundacji Nowy Staw
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)
ul. Krakowskie Przedmieście 28, 20-002 Lublin

PROJEKT "NOWE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI"

jest współfinansowany przez środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych Oś Priorytetowa X Lepsza edukacja
Wartość projektu: 314 343, 75 PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 298 626, 56 PLN