EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


24.11.2016r., Lublin XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Tematem tegorocznego spotkania będzie tożsamość narodowa młodzieży w Unii Europejskiej i zagadnienia związane z międzynarodową solidarnością młodzieży.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności wszystkich uczniów, którzy:

  • działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
  • uczą się w klasach o profilu europejskim,
  • interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

W trakcie spotkania zaplanowaliśmy wiele ciekawych aktywności, w tym min:

  • debatę z udziałem młodzieży, na temat poczucia tożsamości narodowej wśród ich rówieśników;
  • prezentację dotyczącą możliwości, które stwarza współczesnej młodzieży członkostwo Polski w UE;
  • warsztaty dla uczniów „Eurowizja – ja w UE”;
  • liczne konkursy z nagrodami.

Podczas zjazdu planujemy również ogłoszenie wyników konkursu „Czym jest dla mnie tożsamość narodowa”, oraz rozdanie nagród dla zwycięzców. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, w których działają Szkolne Kluby Europejskie, istnieją klasy o profilu europejskim oraz ze szkół, które prowadzą działania związane z integracją europejską.

Na prace konkursowe w formie prac plastycznych lub filmów
czekamy do 05.12.2016 r.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.

W trakcie Zjazdu planujemy także przeprowadzenie seminarium kontaktowego dla nauczycieli - opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich. Podczas tego seminarium nauczyciele uczestniczący w Zjeździe będą mieli okazję porozmawiać, wymienić się poglądami/opiniami na różne tematy, nawiązać współpracę, pomyśleć wspólnie o przedsięwzięciach które mogliby wspólnie realizować. Seminarium będzie oczywiście moderowane, ale będzie także możliwość swobodnego prowadzenia rozmów.

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe
jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
na adres europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
do dnia 05.12.2016

Zjazd został objęty honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

logoDO POBRANIA:

Program zjazdu / PDF
Formularz zgłoszeniowy / MSWord

Regulamin konkursu / PDF
Zgłoszenie na konkurs / MSWord