EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


Radom, marzec-listopad 2014 Zapraszamy do udziału w spotkaniach
przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Wspólnie z Gminą miasta Radom zapraszamy do udziału w spotkaniach zespołów - grup przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Radomiu oraz pracowników samorządowych.

 1. Jeśli jesteś reprezentantem NGO działającego na terenie Radomia,
 2. Ty i Twoja organizacja chcecie poprawić jakość współpracy z samorządem i
  mieć wpływ na to, co się dzieje w mieście.

Zapraszamy do jednego z 4- ech zespołów konsultacyjnych pracujących w poniższych obszarach:

 • zdrowia i pomocy społecznej
 • edukacji
 • kultury
 • środowiska.

Rekrutacja trwa od 18 do 24 lutego 2014 r. za pośrednictwem Formularza

Szczegółowy harmonogram działań znajduje się w "Regulaminie rekrutacji do zespołów międzysektorowych"

DO POBRANIA :


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia realizuję projekt p.n. „Radom – siła współpracy” nr POKL.05.04.02-00-G25/, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

Jednym z ważnych działań podejmowanych w projekcie mających na celu poprawę jakości współpracy radomskich NGO z samorządem lokalnym jest stworzenie zespołów konsultacyjnych – międzysektorowych, składających się z przedstawicieli UM w Radomiu oraz przedstawicieli lokalnych NGO. Zespoły będą działały w 4-ech obszarach:

 1. zdrowie i pomoc społeczna, w składzie: 8 pracowników samorządowych i 8 reprezentatów NGO;
 2. edukacja, w składzie:  6 pracowników samorządowych i 6 reprezentatów NGO;
 3. kultura, w składzie: 4 pracowników samorządowych i 4 reprezentatów NGO;
 4. środowisko, w składzie: 3 pracowników samorządowych i 3 reprezentatów NGO.

Zadaniem zespołów międzysektorowych będzie opracowanie (wybranie) listy projektów, aktów normatywnych realizowanych przez UM Radom, mających wpływ na politykę publiczną realizowaną w Radomiu, które będą następnie konsultowane publicznie z mieszkańcami, przedstawicielami NGO za pomocą różnych metod (konsultacje otwarte, narzędzia elektroniczne, sondy, itp.).

W ramach spotkań zespołów wybrani zostaną przewodniczący, opracowane zostaną zasady współpracy. Większość spotkań odbędzie się w siedzibie UM w Radomiu wg harmonogramu dołączonego do Regulaminu pracy zespołów międzysektorowych.

Przewiduje się również 2 spotkania wyjazdowe – na początku i na końcu pracy zespołów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo