EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


22-24.06.2012, 29.06.-01.07.2012 Kraków/Gdańsk Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, na którym zostanie przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach:

  1. W dniach 22-24 czerwca w Krakowie
  2. W dniach 29 czerwca – 1 lipca w Gdańsku

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego organizacji pozarządowych.

Na szkoleniu zostanie przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.

Narzędzie to umożliwia systematyczne, całościowe i samodzielne przeprowadzenie badania i oceny organizacji w siedmiu obszarach tematycznych: struktura organizacyjna, misja, planowanie strategiczne, działalność programowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, komunikacja i budowanie wizerunku.

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach:

  1. W dniach 22-24 czerwca w Krakowie
    (hotel Holiday Inn Express, ul. Opolska 14)
  2. W dniach 29 czerwca – 1 lipca w Gdańsku
    (Hotel Orle Centrum Konferencyjne, ul. Lazurowa 8, Gdańsk – Sobieszewo)

Szkolenie adresowane jest do każdej organizacji, która chce przeprowadzić kompleksową ewaluację swojej struktury i działalności lub poddać ocenie wybrany obszar. Szczególnie zapraszamy małe i nowopowstałe organizacje. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danej organizacji pozarządowej.

Oba szkolenia mają ten sam program, dlatego można zgłosić się na tylko jedno szkolenie.
Szkolenia rozpoczynają się w piątek o godz. 16.00, a kończą się w niedzielę o godz. 12.30.

Zapewniamy bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.
Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem komputerów.

Zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym prosimy przesyłać e-mailem na adres: m.jedrych@eds-fundacja.pl lub faksem na numer: 81 534 61 92 do dnia 14 czerwca 2012.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną:
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl  tel. 81 534 61 91
Anna Moskwa: a.moskwa@eds-fundacja.pl  tel. 22 622 27 02

Organizatorem szkolenia jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl). Szkolenie jest częścią projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ