EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


03-04.11.2010 Nasutów Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży”
Informacja europejska

W dniach 3-4 listopada Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował 2-dniowe szkolenie pod tytułem  „Przedsiębiorczość młodzieży”. W szkoleniu udział wzięli uczniowie szkół średnich i ich nauczyciele.

Celem szkolenia było wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy, wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę, a także pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy.
Warsztaty prowadzone były równolegle w dwóch grupach: uczniów i nauczycieli.

Szkolenie dla nauczycieli obejmowało m.in. następującą tematykę:

 • Czym jest przedsiębiorczość i jak można jej uczyć innych?
 • Indywidualne podejście do uczenia innych – metody i techniki
 • Jakie cechy należy wzmacniać w młodych ludziach aby byli przedsiębiorczy?
 • Profesjonalna autoprezentacja i komunikacja jako filary działania przedsiębiorcy - Jak rozwijać komunikację i profesjonalną autoprezentację – propozycje ćwiczeń i metod
 • Niekonwencjonalne techniki i ćwiczenia aktywizujące, energetyzujące, wzmacniające integrację, współpracę podczas zajęć z przedsiębiorczości
 • Wykorzystanie nowoczesnej techniki multimedialnej

Szkolenie dla uczniów obejmowało następującą tematykę:

 • Identyfikacja  mocnych stron, umiejętności i predyspozycji zawodowych
 • Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego
 • Warsztat autoprezentacji
 • Warsztat kreatywności
 • Przedsiębiorczość a rynek pracy

W sumie przeszkoliliśmy ponad 50 osób z 17 szkół Lubelszczyzny.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


TAK ZAPOWIADALIŚMY SZKOLENIE

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Celem szkolenia jest:

 • wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej w powiązaniu z możliwościami, jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE,
 • zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy,
 • pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy,
 • wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego,
 • wsparcie zaplecza informacyjnego w szkołach pomocnego w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Z każdej szkoły zapraszamy jednego nauczyciela  i dwóch uczniów. Zajęcia prowadzone będą w oddzielnych grupach dla nauczycieli i uczniów. Spotkanie szkoleniowe odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2010 roku w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym (Europejski Dom Spotkań) w Nasutowie k/Lublina. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Dojazd do Lublina na koszt własny. Organizator zapewnia transport na trasie Lublin – Nasutów – Lublin oraz nocleg 3-4 listopada. Uczestnikom szkolenia wydamy zaświadczenie uczestnictwa.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem: 081 5346192
lub e-mailem: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
do 20 października 2010.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu opublikowana będzie 25 października na stronie http://europe-direct.lublin.pl.
Ponadto uczestnicy powiadomieni zostaną pocztą e-mailową.

Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Marta Jędrych tel: 081 5346191,
email: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

W dniu 03.11.2010 o godz. 9.00 zbiórka i wyjazd uczestników z Placu Zamkowego w Lublinie do ośrodka szkoleniowego w Nasutowie k/Lublina.

Powrót do Lublina 04.11.2010 ok. godz. 16.00.


DO POBRANIA :

Program szkolenia /MS Word , PDF/
Formularz zgłoszeniowy /MS Word , PDF/
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ