EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


03-04.11.2010 Nasutów Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży”
Informacja europejska

W dniach 3-4 listopada Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował 2-dniowe szkolenie pod tytułem  „Przedsiębiorczość młodzieży”. W szkoleniu udział wzięli uczniowie szkół średnich i ich nauczyciele.

Celem szkolenia było wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy, wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę, a także pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy.
Warsztaty prowadzone były równolegle w dwóch grupach: uczniów i nauczycieli.

Szkolenie dla nauczycieli obejmowało m.in. następującą tematykę:

 • Czym jest przedsiębiorczość i jak można jej uczyć innych?
 • Indywidualne podejście do uczenia innych – metody i techniki
 • Jakie cechy należy wzmacniać w młodych ludziach aby byli przedsiębiorczy?
 • Profesjonalna autoprezentacja i komunikacja jako filary działania przedsiębiorcy - Jak rozwijać komunikację i profesjonalną autoprezentację – propozycje ćwiczeń i metod
 • Niekonwencjonalne techniki i ćwiczenia aktywizujące, energetyzujące, wzmacniające integrację, współpracę podczas zajęć z przedsiębiorczości
 • Wykorzystanie nowoczesnej techniki multimedialnej

Szkolenie dla uczniów obejmowało następującą tematykę:

 • Identyfikacja  mocnych stron, umiejętności i predyspozycji zawodowych
 • Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego
 • Warsztat autoprezentacji
 • Warsztat kreatywności
 • Przedsiębiorczość a rynek pracy

W sumie przeszkoliliśmy ponad 50 osób z 17 szkół Lubelszczyzny.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


TAK ZAPOWIADALIŚMY SZKOLENIE

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Celem szkolenia jest:

 • wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej w powiązaniu z możliwościami, jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE,
 • zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy,
 • pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy,
 • wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego,
 • wsparcie zaplecza informacyjnego w szkołach pomocnego w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Z każdej szkoły zapraszamy jednego nauczyciela  i dwóch uczniów. Zajęcia prowadzone będą w oddzielnych grupach dla nauczycieli i uczniów. Spotkanie szkoleniowe odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2010 roku w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym (Europejski Dom Spotkań) w Nasutowie k/Lublina. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Dojazd do Lublina na koszt własny. Organizator zapewnia transport na trasie Lublin – Nasutów – Lublin oraz nocleg 3-4 listopada. Uczestnikom szkolenia wydamy zaświadczenie uczestnictwa.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem: 081 5346192
lub e-mailem: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
do 20 października 2010.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu opublikowana będzie 25 października na stronie http://europe-direct.lublin.pl.
Ponadto uczestnicy powiadomieni zostaną pocztą e-mailową.

Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Marta Jędrych tel: 081 5346191,
email: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

W dniu 03.11.2010 o godz. 9.00 zbiórka i wyjazd uczestników z Placu Zamkowego w Lublinie do ośrodka szkoleniowego w Nasutowie k/Lublina.

Powrót do Lublina 04.11.2010 ok. godz. 16.00.


DO POBRANIA :

Program szkolenia /MS Word , PDF/
Formularz zgłoszeniowy /MS Word , PDF/