EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


24.09.2008 Lublin | Anna Moskwa Młoda Lubelszczyzna ma głos Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Media o debacie : Radio Lublin
Wypowiedź wolontariusza Malte Kappe i Prezesa Fundacji Tomasza Różniaka

Media o debacie : Radio eR
Wypowiedzi uczestników debaty oraz
Anny Moskwy Wice-Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw


Media o debacie : Radio CENTRUM
Wypowiedzi uczestników: Klaudia Pyszczek, Artur Trautman,


TAK ZAPRASZALIŚMY NA DEBATĘ ...

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza młodych mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w wielkiej debacie, która odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży pod hasłem „Młoda Lubelszczyzna ma głos!”. Debata rozpocznie się w dniu 10 października 2008 roku na Zamku Lubelskim w Lublinie, natomiast dzień wcześniej, czyli 9 października, młodzi ludzie zaczną pracę w grupach tematycznych.

W tym samym czasie podobne warsztaty odbywają się w innych regionach Polski oraz w całej Unii Europejskiej.
Celem debaty jest uzyskanie opinii młodych Europejczyków na temat działań, które powinny być podejmowane, aby poprawić sytuację młodzieży i umożliwić jej wszechstronny rozwój.
Nowy okres realizacji polityki młodzieżowej Unii Europejskiej rozpocznie się w roku 2010, a propozycje wypracowane przez młodych zostaną przedstawione Komisji Europejskiej wiosną 2009 roku. Zachęcamy do wzięcia działu w tworzeniu założeń tej polityki!

Do debaty zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i średnich z obszaru województwa lubelskiego. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i grupowe.
Zapraszamy do udziału przedstawicieli szkół, parafii, organizacji, domów kultury, kół zainteresowań, grup nieformalnych. Osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie z opiekunem.


powiekszenie


ULOTKA o DEBACIE /PDF/

Debata „Młoda Lubelszczyzna ma głos” – informacje organizacyjne.


Dzień 1 – przygotowanie do debaty w grupach tematycznych

Miejsca spotkań:

 • "Młodzi na rynku pracy"
  sala nr 3, Ratusz, Pl. Łokietka 1, Lublin
 • "Młodzi aktywni w swojej społeczności" Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. Reymonta, ul. Spokojna 10, 20-074 Lublin
 • "Idealna szkoła" Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. Reymonta, ul. Spokojna 10, 20-074 Lublin
 • "Co po szkole – jak spędzać czas wolny?" Klasztor OO. Dominikanów, ul. Złota 9, Lublin (Stare Miasto)
 • "Młody Europejczyk z Lubelszczyzny" Sala Konferencyjna Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, ul. Leszczyńskiego 14/1, Lublin (I pietro)
 • "Gdzie, co, jak? – młodzi poszukują informacji – jaka polityka informacyjna dla młodzieży" Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. Reymonta, ul. Spokojna 10, 20-074 Lublin

- prosimy o wcześniejsze przybycie – moderator grupy będzie na miejscu obrad od godz. 10:30
- w przerwie uczestnicy otrzymają ciepły posiłek
- prosimy, aby młodzież przygotowała się do dyskusji na wybrany temat i zabrała ze sobą materiały

Dzień 2 – debata „Młoda Lubelszczyzna ma głos”

- spotkanie odbędzie się na Zamku Lubelskim, w Galerii Malarstwa Polskiego
- recepcja uczestników od godz. 9:30
- w przerwie uczestnicy otrzymają ciepły posiłek
- obowiązuje strój oficjalny

Zwroty kosztów podróży będziemy wypłacać w drugim dniu spotkania (piątek – 10.10.08) podczas debaty na Zamku Lubelskim.

Wszelkie pytania proszę kierować do pani Renaty Sobstyl
tel. 081 534 61 91, e-mail: r.sobstyl@eds-fundacja.pl.
Debata będzie przebiegała według następującego scenariusza:

09.10.2008 Lublin

11.00 - 15.00
Przygotowanie do debaty w grupach tematycznych - miejsce prac poszczególnych grup zostanie przesłane wraz z potwierdzeniem zgłoszenia drogą elektroniczną (w przerwie serwowany będzie obiad)

Do wyboru są następujące grupy tematyczne:

 • Młodzi na rynku pracy
  • plany zawodowe młodych
  • w jakim stopniu szkoła przygotowuje do rynku pracy?

 • Poza miastem też może być dobrze
  • Jak zwiększać szanse młodych z terenów wiejskich na rozwój edukacyjny i osobisty?
  • Co robić, by życie na wsi było ciekawe?

 • Młodzi aktywni w swojej społeczności
  • Jak być aktywnym członkiem swojej społeczności?
  • Co można robić dla innych i dla siebie w swoim otoczeniu?
  • Czego potrzebujemy w naszych społecznościach?

 • Idealna szkoła
  • Co zrobić, by szkoła nie była nudna?
  • Edukacja a praca

 • Co po szkole - jak spędzać czas wolny?
  • Jak młodzi chcą spędzać czas wolny?
  • Czego potrzebują młodzi, by realizować swoje marzenia?

 • Gdzie, co, jak? - młodzi poszukują informacji - jaka polityka informacyjna dla młodzieży
  • Gdzie uzyskać informacje?
  • Co młodzi chcą wiedzieć? Jakich porad, informacji potrzebują młodzi?

 • Młody Europejczyk z Lubelszczyzny
  • Czym jest dla młodych Unia Europejska?
  • Czego oczekują młodzi od Unii Europejskiej?
  • Co młodzi mogą dać Unii Europejskiej?

 • Każda osoba deklaruje udział tylko w jednej grupie. Każda grupa będzie pracować nad wybranym tematem opracowując trzy elementy:
  • diagnozę sytuacji - jak jest?
  • stan pożądany - jak powinno być?
  • rozwiązania - co proponujemy?

 • Każda grupa będzie pracowała z animatorem, który pomoże dotrzeć do właściwych materiałów i przygotować stanowiska i wystąpienia na kolejny dzień.

 • Młodzież będzie miała dostęp do internetu, telefonu, dokumentów, publikacji i innych materiałów pomocnych w przygotowaniu stanowiska.

10.10.2008 Lublin Zamek Lubelski, Galeria Malarstwa Polskiego

10.00 - 14.00
Debata „Młoda Lubelszczyzna ma głos”

Debata odbędzie się z udziałem ekspertów, polityków, reprezentantów życia politycznego, administracji, sektora edukacji i innych obszarów, których będzie dotyczyć debata. W przerwie będzie możliwość zapoznania się z Programem „Młodzież w Działaniu”.

 • 10.00
  Uroczyste otwarcie debaty
 • 10.15
  Prezentacja stanowisk grup
 • 11.15
  Prezentacja artystyczna
 • 11.30
  Przerwa
 • 11.50
  Runda pytań do Ekspertów
 • 12.30
  Stanowiska końcowe

13.00
ObiadDla uczestników zostanie zorganizowany transport w obie strony z miejscowości, z których zgłoszą się większe grupy.
Osoby zgłaszające się indywidualnie będą poinformowane o najbliższym ich miejscu zamieszkania punkcie wyjazdu.

Każda z grup tematycznych będzie mogła wybrać swojego lidera, który następnie w dniu 29 października weźmie udział w spotkaniu z władzami poszczególnych szczebli, politykami, ekspertami w danych dziedzinach, które będą poruszane w czasie debat.

Najbardziej aktywni uczestnicy debat (4 osoby) będą mogli wziąć udział w prezentacji jej rezultatów w Warszawie w dniu 7 listopada 2008 roku.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 5 października do godziny 15.00 drogą wyłącznie elektroniczną na adres r.sobstyl@eds-fundacja.pl.
Prosimy o przesłanie oddzielnego formularza dla każdej z grup tematycznych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania /MS Word/

Zaproszenie /MS Word/
Zaproszenie /PDF/
Wszelkie pytania proszę kierować do pani Renaty Sobstyl
tel. 081 534 61 91, e-mail: r.sobstyl@eds-fundacja.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ