EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


24.09.2008 Lublin | Anna Moskwa Młoda Lubelszczyzna ma głos Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Media o debacie : Radio Lublin
Wypowiedź wolontariusza Malte Kappe i Prezesa Fundacji Tomasza Różniaka

Media o debacie : Radio eR
Wypowiedzi uczestników debaty oraz
Anny Moskwy Wice-Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw


Media o debacie : Radio CENTRUM
Wypowiedzi uczestników: Klaudia Pyszczek, Artur Trautman,


TAK ZAPRASZALIŚMY NA DEBATĘ ...

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza młodych mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w wielkiej debacie, która odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży pod hasłem „Młoda Lubelszczyzna ma głos!”. Debata rozpocznie się w dniu 10 października 2008 roku na Zamku Lubelskim w Lublinie, natomiast dzień wcześniej, czyli 9 października, młodzi ludzie zaczną pracę w grupach tematycznych.

W tym samym czasie podobne warsztaty odbywają się w innych regionach Polski oraz w całej Unii Europejskiej.
Celem debaty jest uzyskanie opinii młodych Europejczyków na temat działań, które powinny być podejmowane, aby poprawić sytuację młodzieży i umożliwić jej wszechstronny rozwój.
Nowy okres realizacji polityki młodzieżowej Unii Europejskiej rozpocznie się w roku 2010, a propozycje wypracowane przez młodych zostaną przedstawione Komisji Europejskiej wiosną 2009 roku. Zachęcamy do wzięcia działu w tworzeniu założeń tej polityki!

Do debaty zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i średnich z obszaru województwa lubelskiego. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i grupowe.
Zapraszamy do udziału przedstawicieli szkół, parafii, organizacji, domów kultury, kół zainteresowań, grup nieformalnych. Osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie z opiekunem.


powiekszenie


ULOTKA o DEBACIE /PDF/

Debata „Młoda Lubelszczyzna ma głos” – informacje organizacyjne.


Dzień 1 – przygotowanie do debaty w grupach tematycznych

Miejsca spotkań:

 • "Młodzi na rynku pracy"
  sala nr 3, Ratusz, Pl. Łokietka 1, Lublin
 • "Młodzi aktywni w swojej społeczności" Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. Reymonta, ul. Spokojna 10, 20-074 Lublin
 • "Idealna szkoła" Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. Reymonta, ul. Spokojna 10, 20-074 Lublin
 • "Co po szkole – jak spędzać czas wolny?" Klasztor OO. Dominikanów, ul. Złota 9, Lublin (Stare Miasto)
 • "Młody Europejczyk z Lubelszczyzny" Sala Konferencyjna Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, ul. Leszczyńskiego 14/1, Lublin (I pietro)
 • "Gdzie, co, jak? – młodzi poszukują informacji – jaka polityka informacyjna dla młodzieży" Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. Reymonta, ul. Spokojna 10, 20-074 Lublin

- prosimy o wcześniejsze przybycie – moderator grupy będzie na miejscu obrad od godz. 10:30
- w przerwie uczestnicy otrzymają ciepły posiłek
- prosimy, aby młodzież przygotowała się do dyskusji na wybrany temat i zabrała ze sobą materiały

Dzień 2 – debata „Młoda Lubelszczyzna ma głos”

- spotkanie odbędzie się na Zamku Lubelskim, w Galerii Malarstwa Polskiego
- recepcja uczestników od godz. 9:30
- w przerwie uczestnicy otrzymają ciepły posiłek
- obowiązuje strój oficjalny

Zwroty kosztów podróży będziemy wypłacać w drugim dniu spotkania (piątek – 10.10.08) podczas debaty na Zamku Lubelskim.

Wszelkie pytania proszę kierować do pani Renaty Sobstyl
tel. 081 534 61 91, e-mail: r.sobstyl@eds-fundacja.pl.
Debata będzie przebiegała według następującego scenariusza:

09.10.2008 Lublin

11.00 - 15.00
Przygotowanie do debaty w grupach tematycznych - miejsce prac poszczególnych grup zostanie przesłane wraz z potwierdzeniem zgłoszenia drogą elektroniczną (w przerwie serwowany będzie obiad)

Do wyboru są następujące grupy tematyczne:

 • Młodzi na rynku pracy
  • plany zawodowe młodych
  • w jakim stopniu szkoła przygotowuje do rynku pracy?

 • Poza miastem też może być dobrze
  • Jak zwiększać szanse młodych z terenów wiejskich na rozwój edukacyjny i osobisty?
  • Co robić, by życie na wsi było ciekawe?

 • Młodzi aktywni w swojej społeczności
  • Jak być aktywnym członkiem swojej społeczności?
  • Co można robić dla innych i dla siebie w swoim otoczeniu?
  • Czego potrzebujemy w naszych społecznościach?

 • Idealna szkoła
  • Co zrobić, by szkoła nie była nudna?
  • Edukacja a praca

 • Co po szkole - jak spędzać czas wolny?
  • Jak młodzi chcą spędzać czas wolny?
  • Czego potrzebują młodzi, by realizować swoje marzenia?

 • Gdzie, co, jak? - młodzi poszukują informacji - jaka polityka informacyjna dla młodzieży
  • Gdzie uzyskać informacje?
  • Co młodzi chcą wiedzieć? Jakich porad, informacji potrzebują młodzi?

 • Młody Europejczyk z Lubelszczyzny
  • Czym jest dla młodych Unia Europejska?
  • Czego oczekują młodzi od Unii Europejskiej?
  • Co młodzi mogą dać Unii Europejskiej?

 • Każda osoba deklaruje udział tylko w jednej grupie. Każda grupa będzie pracować nad wybranym tematem opracowując trzy elementy:
  • diagnozę sytuacji - jak jest?
  • stan pożądany - jak powinno być?
  • rozwiązania - co proponujemy?

 • Każda grupa będzie pracowała z animatorem, który pomoże dotrzeć do właściwych materiałów i przygotować stanowiska i wystąpienia na kolejny dzień.

 • Młodzież będzie miała dostęp do internetu, telefonu, dokumentów, publikacji i innych materiałów pomocnych w przygotowaniu stanowiska.

10.10.2008 Lublin Zamek Lubelski, Galeria Malarstwa Polskiego

10.00 - 14.00
Debata „Młoda Lubelszczyzna ma głos”

Debata odbędzie się z udziałem ekspertów, polityków, reprezentantów życia politycznego, administracji, sektora edukacji i innych obszarów, których będzie dotyczyć debata. W przerwie będzie możliwość zapoznania się z Programem „Młodzież w Działaniu”.

 • 10.00
  Uroczyste otwarcie debaty
 • 10.15
  Prezentacja stanowisk grup
 • 11.15
  Prezentacja artystyczna
 • 11.30
  Przerwa
 • 11.50
  Runda pytań do Ekspertów
 • 12.30
  Stanowiska końcowe

13.00
ObiadDla uczestników zostanie zorganizowany transport w obie strony z miejscowości, z których zgłoszą się większe grupy.
Osoby zgłaszające się indywidualnie będą poinformowane o najbliższym ich miejscu zamieszkania punkcie wyjazdu.

Każda z grup tematycznych będzie mogła wybrać swojego lidera, który następnie w dniu 29 października weźmie udział w spotkaniu z władzami poszczególnych szczebli, politykami, ekspertami w danych dziedzinach, które będą poruszane w czasie debat.

Najbardziej aktywni uczestnicy debat (4 osoby) będą mogli wziąć udział w prezentacji jej rezultatów w Warszawie w dniu 7 listopada 2008 roku.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 5 października do godziny 15.00 drogą wyłącznie elektroniczną na adres r.sobstyl@eds-fundacja.pl.
Prosimy o przesłanie oddzielnego formularza dla każdej z grup tematycznych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania /MS Word/

Zaproszenie /MS Word/
Zaproszenie /PDF/
Wszelkie pytania proszę kierować do pani Renaty Sobstyl
tel. 081 534 61 91, e-mail: r.sobstyl@eds-fundacja.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!