EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


05.06.2007 | Jacek Białas Media Obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe Centrum Mediów Obywatelskich

Publikacja wydana w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug” zawiera nagrodzone prace nadesłane w ramach konkursu dziennikarskiego na najciekawszą pracę dotyczącą spraw i wydarzeń lokalnych mających miejsce w Polsce lub na Białorusi, jak i spraw i wydarzeń transgranicznych.

Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug”

jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC

oraz przez budżet państwa.

Okładka wydawnictwa /PDF/
Treść wydawnictwa /PDF/

Centrum Mediów Obywatelskich

Zobacz: szkolenie "Media w działalności organizacji pozarządowych"
Tak zapowiadaliśmy Konkurs ...