EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


05.06.2007 | Jacek Białas Szkolenie "Media w działalności organizacji pozarządowych" Centrum Mediów Obywatelskich

W dniach 24 - 27 maja 2007 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się czwarte i ostatnie seminarium w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug”. Poświęcone ono było roli mediów w działalności organizacji pozarządowych.

Centrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów Obywatelskich

Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z wybranymi przykładami projektów realizowanych przez lubelskie organizacje pozarządowe oraz ich promocją w mediach. Najpierw zapoznali się z projektem “Cmentarze pogranicza” realizowanym przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Następnie złożyli wizytę w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN. Tam zaprezentowana została historia przedwojennego Lublina oraz działalność Ośrodka polegająca m.in. na promowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w prezentacji projektu wagon.lublin.pl realizowanego przez Akademię Obywatelską i mającego na celu upamiętnienie przez młodych ludzi strajków podczas Lubelskiego Lipca '80.

Drugiego dnia odbył się warsztat “Media w działalności organizacji pozarządowych”. Podczas warsztatu uczestnicy zaplanowali hipotetyczną akcję publiczną, a następnie opracowali plan jej promocji w mediach.

W trzecim i ostatnim dniu projektu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dziennikarskiego na najciekawszą pracę dotyczącą spraw i wydarzeń lokalnych mających miejsce w Polsce lub na Białorusi , jak i spraw i wydarzeń transgranicznych (informacja na temat konkursu: http://www.eds-fundacja.pl/00/news-2/07-03-30.html).

Na konkurs zostało nadesłanych łącznie 21 prac przygotowanych przez 10 autorów. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło laureatów:

  • I miejsce: Alaksiej Saładun za tekst Brzeski „Spas na krwi”
  • II miejsce: Siargiej Pielesa za fotoreportaż “Białoruś. Dom mojego serca cz. 2. Uroczysko Mereczowszczyzna.”
  • III miejsce: Arciom Kirjanow za tekst „Przeglądając pożółkłe strony...”

Wszyscy laureacji otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrodzone teksty zostały umieszczone w wydanej w ramach projektu publikacji “Media obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe”.

Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug”

jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC

oraz przez budżet państwa.

Media obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe :okładka /PDF/
Media obywatelskie Euroregionu Bug. Prace konkursowe : treść wydawnictwa /PDF/

Centrum Mediów Obywatelskich
PO KLIKNIĘCIU NA OBRAZ UZYSKAMY POWIĘKSZENIE

Tak zapowiadaliśmy Konkurs ...