EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


30.03.2007 Konkurs dla dziennikarzy mediów obywatelskich w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug” Centrum Mediów Obywatelskich

Zapraszamy do udziału w konkursie dla dziennikarzy mediów obywatelskich w ramach projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug”. Konkurs jest przeznaczony dla dziennikarzy i osób pracujących przy wydawaniu lokalnych czasopism w Polsce i na Białorusi, zaangażowanych we wspieranie inicjatyw lokalnych i angażujących się w życie lokalnej społeczności.

Prace (artykuły prasowe, fotoreportaże, cykle fotograficzne itp.) powinny dotyczyć spraw i wydarzeń lokalnych mających miejsce w Polsce lub na Białorusi, jak i spraw i wydarzeń transgranicznych. Tematyka artykułów może dotyczyć współpracy polsko-białoruskiej, spraw społecznych, politycznych, ekologii, gospodarki, itp.

Prace powinny powstać w trakcie trwania projektu „Media obywatelskie Euroregionu Bug” (czerwiec 2006 do końca terminu nadsyłania prac) i powinny zostać wcześniej opublikowane w gazetach, w Internecie, na wystawie itp. Do nadesłanych prac proszę dołączyć informację na temat ich publikacji (nazwa i numer pisma – jeśli to możliwe zeskanowane strony zawierające pracę konkursową lub egzemplarz pisma, adres strony internetowej, zdjęcia i informacje prasowe z wystawy itp.) Prace pisemne nie powinny być dłuższe niż 3 strony maszynopisu (5400 znaków ze spacjami).

Prace w języku polskim lub białoruskim należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: eds@eds-fundacja.pl (tytuł emaila: Konkurs dziennikarski „Media obywatelskie Euroregionu Bug”). Prace można nadsyłać również na adres: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Leszczyńskiego 14/3, 20-069 Lublin (w przypadku maszynopisów proszę o załączenie wersji elektronicznej na CD).

Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia 2007 r.

Artykuły zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz lokalnych mediów lubelskich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2007 r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Autorzy najlepszych artykułów otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto zwycięskie prace zostaną umieszczone w publikacji konkursowej.

W maju 2007 r. odbędzie się seminarium podsumowujące projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug” połączone ze spotkaniem laureatów konkursu, wręczeniem nagród oraz promocją publikacji wydanej w ramach projektu.

Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC.


Zobacz: szkolenie "Media w działalności organizacji pozarządowych"
Zobacz: wydawnictwo - Prace konkursowe ...