EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


01 lipca 2022 ZAKOŃCZENIE 3-MIES. STAŻY ZAWODOWYCH W TRZECIEJ GRUPIE Z CHEŁMA

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuję że Uczestnicy/czki z trzeciej grupy z Chełma, w dniu 30.06.2022r. zakończyli 3-miesięczny staż zawodowy. Serdecznie gratulujemy!


02 czerwca 2022 ROZPOCZĘCIE III TURY ZAJĘĆ Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY W PIERWSZEJ GR LUBLINA

Szanowni Państwo,
informujemy, że 04.06.2022r. pierwsza grupa z Lublina rozpocznie III turę indywidualnych zajęć z zakresu Pośrednictwa pracy. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ


01 czerwca 2022 ZAKOŃCZENIE 3-MIES. STAŻY ZAWODOWYCH W DWÓCH GRUPACH Z LUBLINA

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuję że Uczestnicy/czki z dwóch grup z Lublina, w dniu 31.05.2022r. zakończyli 3-miesięczny staż zawodowy.
Serdecznie gratulujemy!


30 marca 2022 ROZPOCZĘCIE 3-MIES. STAŻY ZAWODOWYCH W TRZECIEJ GRUPIE Z CHEŁMA

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuję że Uczestnicy/czki z trzeciej grupy z Chełma, w dniu 01.04.2022r. rozpoczną 3-miesięczny staż zawodowy


29 lutego 2022 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA TRZECIEJ GR CHEŁM

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 22.02.2022r. trzecia grupa z Chełma rozpoczęła indywidualny cykl zajęć z zakresu poradnictwa specjalistycznego, tj. poradnictwa mediatorskiego, poradnictwa socjoterapeutycznego oraz poradnictwa psychologicznego. Szczegółowe grafiki zajęć zostały zamieszczone w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ


28 lutego 2022 ROZPOCZĘCIE PIERWSZEJ FORMY WSPARCIA DLA TRZECIEJ GR CHEŁM

Szanowni Państwo,
informujemy, że 18.02.2022r. trzecia grupa z Chełma rozpoczęła pierwszą formę wsparcia w postaci Indywidualnej Diagnozy potrzeb z IPD Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


25 lutego 2022 ROZPOCZĘCIE 3-MIES. STAŻY ZAWODOWYCH W DWÓCH GRUPACH Z LUBLINA

Szanowni Państwo,
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, informuję że Uczestnicy/czki z dwóch grup z Lublina, w dniu 01.03.2022r. rozpoczęli 3-miesięczny staż zawodowy


17 lutego 2022 ROZPOCZĘCIE II TURY ZAJĘĆ Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY W PIERWSZEJ GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 19 lutego pierwsza grupa z Lublina rozpocznie II turę indywidualnych zajęć z zakresu Pośrednictwa pracy. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


28 stycznia 2022 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU USŁUG O CHARAKTERZE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W PIERWSZEJ GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że 31 styczna pierwsza grupa z Lublina rozpocznie grupowe spotkania z zakresu szkoleń zawodowych "Sprzedawca". Organizacją szkolenia zawodowego zajmuję się Lider projektu, tj. Consultor Sp. z o.o. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Praca bez barier!", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


12 stycznia 2022 ROZPOCZĘCIE I TURY ZAJĘĆ Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY PIERWSZEJ GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 14 stycznia pierwsza grupa z Lublina rozpocznie I turę indywidualnych zajęć z zakresu Pośrednictwa pracy. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


10 stycznia 2022 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA SOCJOTERAPEUTYCZNEGO DLA DRUGIEJ GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 12 stycznia druga grupa z Lublina rozpocznie indywidualne zajęcia z zakresu Poradnictwa socjoterapeutycznego. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


07 stycznia 2022 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO DLA DRUGIEJ GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 10 stycznia druga grupa z Lublina rozpocznie indywidualne zajęcia z zakresu Poradnictwa psychologicznego. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


31 grudnia 2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA MEDIATORSKIEGO DLA DRUGIEJ GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 03 stycznia druga grupa z Lublina rozpocznie indywidualne zajęcia z zakresu Poradnictwa mediatorskiego. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


15 grudnia 2021 ROZPOCZĘCIE PIERWSZEJ FORMY WSPARCIA DLA DRUGIEJ GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 17 grudnia druga grupa z Lublina rozpocznie pierwszą formę wsparcia w postaci Indywidualnej Diagnozy potrzeb z IPD. Szczegółowy grafik IPD znajdziecie Państwo w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Zapraszamy do zapoznania się z nim.


14 grudnia 2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA SOCJOTERAPEUTYCZNEGO GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 16 grudnia grupa z Lublina rozpocznie indywidualne zajęcia z zakresu Poradnictwa socjoterapeutycznego. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


10 grudnia 2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA PRAWNEGO GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 13 grudnia grupa z Lublina rozpocznie indywidualne zajęcia z zakresu Poradnictwa prawnego. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ.


18 października 2021 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że 20 listopada grupa z Lublina rozpocznie indywidualne zajęcia z zakresu Poradnictwa psychologicznego. Szczegółowy grafik zajęć został zamieszczony w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami związanymi z projektem "Praca bez barier!", zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu.


09 października 2021 ROZPOCZĘCIE PIERWSZEJ FORMY WSPARCIA DLA GR LUBLIN

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 15.11.2021r. grupa z Lublina rozpocznie pierwszą formę wsparcia w postaci Indywidualnej Diagnozy potrzeb z IPD. Szczegółowy grafik IPD znajdziecie Państwo w zakładce HARMONOGRAMY WSPARĆ. Zapraszamy do zapoznania się z nim.


Październik 2021 REKRUTACJA DO PROJEKTU "PRACA BEZ BARIER!" DALEJ TRWA!

Szanowni Państwo,
W dalszym ciągu zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Praca bez barier!", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biernych, powyżej 18 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym: osób z niepełnosprawnościami lub/i zaburzeniami psychicznymi) oraz pochodzących z terenów objętych procesem rewitalizacji z województwa lubelskiego.
Udział w projekcie przyczyni się do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego!
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 793 125 321


Wrzesień 2021 REKRUTACJA DO PROJEKTU "PRACA BEZ BARIER!" DALEJ TRWA!

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja do projektu „Praca bez barier!", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób pow. 18 r.ż. zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym: osób z niepełnosprawnościami lub/i zaburzeniami psychicznymi), pochodzących z terenów objętych procesem rewitalizacji w województwie lubelskim. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 793 125 321


Czerwiec 2021 Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Praca bez barier!”

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: (z niepełnosprawnością intelektualną) oraz osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych WYŁĄCZNIE na obszarze objętym procesem rewitalizacji w następujących gminach: Trzydnik Duży, Piaski, Milejów, Niemce, Strzyżewice, Lubartów, Świdnik, Kraśnik, Łęczna, Mełgiew, Puławy, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Spiczyn, Kock, Jastków, Urzędów, a w szczególności:

 • osób niepełnosprawnych o niskich kwalifikacjach
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących  na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych
 • osób niepełnosprawnych korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary objęte procesem  rewitalizacji
 • osób niepełnosprawnych biernych zawodowo lub bezrobotnych
 • osób niepełnosprawnych lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek

FORMY WSPARCIA:


 1. Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania
 2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne- socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora
 3. Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe
 4. Indywidualne pośrednictwo pracy
 5. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, określane w oparciu o ścieżkę reintegracji oraz IPD
 6. Płatne 3 miesięczne staże zawodowe
 7. Wsparcie Trenera zatrudnienia wspieranego

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:


 • Stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • W przypadku grupowych zajęć stacjonarnych trwających w ciągu dnia min 6 godzin - wyżywienie w czasie szkoleń
 • Zwroty kosztów dojazdu (za wyjątkiem staży) w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Badania lekarskie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, działaniami oferowanymi w ramach projektu oraz z zasadami rekrutacji.

Więcej informacji dotyczących projektu "Praca bez barier!" można uzyskać:

pod nr tel. 793125321
wysyłając wiadomość e-mail: k.kwiatek@eds-fundacja.pl
osobiście w siedzibie biura:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. 3 Maja 18/5a (II piętro)
20-078 Lublin
O PROJEKCIE

Projekt „Praca bez barier!” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w partnerstwie z EUROPEJSKIM DOMEM SPOTKAŃ-FUNDACJĄ NOWY STAW. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne.

CELE

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u 36 Uczestników Projektu (19K, 17M) z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) – osób powyżej 18 r.ż. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu województwa lubelskiego, z obszarów objętych procesem rewitalizacji, poprzez kompleksowe wsparcie w terminie 01.06.2021r.-31.03.2022r.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: (z niepełnosprawnością intelektualną) oraz osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych WYŁĄCZNIE na obszarze objętym procesem rewitalizacji w następujących gminach: Trzydnik Duży, Piaski, Milejów, Niemce, Strzyżewice, Lubartów, Świdnik, Kraśnik, Łęczna, Mełgiew, Puławy, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Spiczyn, Kock, Jastków, Urzędów. Więcej informacji w dziale UCZESTNICY

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE


 1. Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania
 2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne- socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora
 3. Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe
 4. Indywidualne pośrednictwo pracy
 5. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, określane w oparciu o ścieżkę reintegracji oraz IPD
 6. Płatne 3 miesięczne staże zawodowe
 7. Wsparcie Trenera zatrudnienia wspieranego

TERMIN

Projekt realizowany jest w terminie

01.06.2021r. -31.03.2022r.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


PROJEKT "PRACA BEZ BARIER!"


Projekt „Praca bez barier!” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne

Wartość projektu: 522 122,10 PLN,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 443 803,78 PLN